Πέμπτη, 30/11/2023
A- A A+
 
 
 

Υποβολή παραβόλου εξόφλησης τιμήματος παραχώρησης ακινήτου κατά χρήση με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ 2. του Ν. 4061/2012

Περιγραφή:

Η αίτηση υποβάλλεται για κάθε χρόνο παραχώρησης της χρήσης του ακινήτου, στη Δ/νση Πολιτικής Γης Περιφέρειας Ηπείρου (ή στις κατά τόπον αρμόδιες Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Π.Ε. Θεσπρωτίας, Πρέβεζας και Άρτας) με συννημένο το παράβολο εξόφλησης του τιμήματος παραχώρησης. Σε περίπτωση μη υποβολής του παραβόλου εξόφλησης ο Περιφερειάρχης ανακαλεί την πράξη παραχώρησης.

Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση.

2. Παράβολο εξόφλησης τιμήματος παραχώρησης.

Νομικό πλαίσιο:

Τα άρθρα 4 & 9 παρ. 2 του Ν. 4061/2012 (ΦΕΚ 66/Α'/22-03-2012).

Κόστος:

Για τη διαδικασία δεν υπάρχει.

Χρόνος διεκπεραίωσης:

Δε χρειάζεται περαιτέρω ενέργεια. Διατηρείται σε ισχύ η απόφαση παραχώρησης

Χρόνος ισχύος: Ένα (1) έτος.
Διαδικασία ανανέωσης: Απαιτείται για κάθε χρόνο παραχώρησης της χρήσης του ακινήτου, προκειμένου να αποδεικνύεται η εξόφληση του τιμήματος παραχώρησης.
Σχετικά αρχεία: application/pdf Download
Διαδικασίες:258

epsa2015

sharing2017

Νέες διαδικασίες

Δημοφιλείς διαδικασίες

Πρόσφατα ενημερωμένες