Πέμπτη, 30/11/2023
A- A A+
 
 
 

Υποβολή παραβόλου εξόφλησης τιμήματος εξαγοράς και έκδοση τίτλου κυριότητας για ακίνητο που εξαγοράστηκε με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 4061/2012

Περιγραφή:

Η αίτηση υποβάλλεται στη Δ/νση Πολιτικής Γης Περιφέρειας Ηπείρου (ή στις κατά τόπον αρμόδιες Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των Π.Ε. Θεσπρωτίας, Πρέβεζας και Άρτας) με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση.

2. Παράβολο εξόφλησης τίμηματιος εξαγοράς.

3. Απόφαση της επιτροπής Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών, περί εξαγοράς του ακινήτου.

Νομικό πλαίσιο:

Το άρθρο 23 του Ν. 4061/2012 (ΦΕΚ 66/Α'/22-3-2012).

Κόστος:

Για τη διαδικασία δεν υπάρχει.

Χρόνος διεκπεραίωσης:

Χρόνος έκδοσης τίτλου κυριότητας από δέκα (10) έως τριάντα (30) ημέρες.

Παραγόμενα έγγραφα: Τίτλος Κυριότητας του ακινήτου.
Χρόνος ισχύος: Δεν υπάρχει χρονικό όριο λήξης της ισχύος του εγγράφου.
Αρμόδια Υπηρεσία:
  • Δ/νση Πολιτικής Γης (έδρα) Διοικητήριο Πλατεία Πύρρου 1, 45 221 Ιωάννινα, τηλ: 26513 64124, 26513 64125 | Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Άρτας Φλέμινγκ 6, 471 00 Άρτα, τηλ: 26813 64401 | Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Θεσπρωτίας, Π.Τσαλδάρη 18, 461 00 Ηγουμενίτσα, τηλ: 26653 60164 | Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Πρέβεζας Λ. Ειρήνης 65, 481 00 Πρέβεζα, τηλ: 26820 22307
Παρατηρήσεις:

Ταυτόχρονα με τα παραγόμενα έγγραφα με μέριμνα της υπηρεσίας γίνεται η ενημέρωση της ψηφιακής βάσης δεδομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ και του αρχείου της υπηρεσίας.

Διαδικασίες:258

epsa2015

sharing2017

Νέες διαδικασίες

Δημοφιλείς διαδικασίες

Πρόσφατα ενημερωμένες