Σάββατο, 02/12/2023
A- A A+
 
 
 

Παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου, εμβαδού άνω των οκτώ (8) στρεμμάτων και έως εκατό (100) στρέμματα (ή και κάτω των 8 στρεμμάτων, όταν υποβάλλονται περισσότερες της μίας αιτήσεις)

Περιγραφή:

Έναντι τιμήματος, κατόπιν δημοπρασίας βάσει του άρθρου 4 παρ.2, εδαφ. β,γ,δ, του Ν.4061/2012

 

Η αίτηση υποβάλλεται στην Επιτροπή Θεμάτων Γης & Επίλυσης Διαφορών στην Έδρα της Πειφέρειας (και σε κάθε υπηρεσία της Περιφέρειας που οφείλει να τη διαβιβάσει αρμοδίως) με επισυναπτόμενο τοπογραφικό διάγραμμα, κτηματολογικό φύλλο & απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος (σε περίπτωση που η περιοχή έχει ενταχθεί στο Εθνικό Κτηματολόγιο) και με σαφή προσδιορισμό της χρονικής διάρκειας και του σκοπού παραχώρησης.

Η ανωτέρω επιτροπή, πριν τη διεξαγωγή της δημοπρασίας αναρτά το προς παραχώρηση ακίνητο στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ (ένα (1) μήνα πριν τη δημοπρασία) και ζητά από συναρμόδιες υπηρεσίες (Δασαρχείο, Πολεοδομία, Εφορίες Αρχαιοτήτων, Δ/νση ΠΕΧΩ Αποκεντρωμένης Διοίκησης) αντίστοιχες βεβαιώσεις, γνωμοδοτήσεις ή απόψεις. Μετά την επιτυχή διεξαγωγή της δημοπρασίας εκδίδεται πρακτικό της Επιτροπής Θεμάτων Γης & Επίλυσης Διαφορών και ακολουθεί η έκδοση της Απόφασης Περιφερειάρχη.

Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση.

2. Τοπογραφικό διάγραμμα σε ΕΓΣΑ.

3. Κτηματολογικό φύλλο και απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος (σε περίπτωση που η περιοχή έχει ενταχθεί στο Εθνικό Κτηματολόγιο).

Νομικό πλαίσιο:

1. Ο Ν.4061/2012 (ΦΕΚ 66/Α'/ 22-03-2012), άρθρο 4 παρ. 2, εδαφ. β,γ,δ., άρθρα 8,9 και 10.

2. Ο Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32/Α'/ 11-02-2014), άρθρο 37, παρ. 2, εδαφ. β.

Κόστος:

Άνευ κόστους.

Χρόνος διεκπεραίωσης:

Δε δύναται να προσδιοριστεί χρονική διάρκεια διεκπεραίωσης από την υποβολή της αίτησης, διότι πριν τη διεξαγωγή της δημοπρασίας η Επιτροπή πρέπει να ζητήσεις από συναρμόδιες υπηρεσίες (Δασαρχείο, Πολεοδομία, Εφορίες Αρχαιοτήτων, Δ/νση ΠΕΧΩ Αποκεντρωμένης Διοίκησης) αντίστοιχες βεβαιώσεις, γνωμοδοτήσεις ή απόψεις. Μετά τη διεξαγωγή της δημοπρασίας απαιτείται χρόνος από δύο (2) έως τέσσερις (4) μήνες.

Παραγόμενα έγγραφα: 1. Πρακτικό της Επιτροπής Θεμάτων Γης & Επίλυσης Διαφορών επί της δημοπρασίας. 2. Απόφαση Περιφερειάρχη παραχώρησης ακινήτου κατά χρήση, έναντι τιμήματος.
Χρόνος ισχύος: Από πέντε (5) έως είκοσι πέντε (25) έτη, ανάλογα με τα οριζόμενα στην Απόφαση παραχώρησης.
Διαδικασία ανανέωσης: Δίνεται η δυνατότητα παράτασης με ανώτατο όριο τα δέκα (10) έτη
Αρμόδια Υπηρεσία:
  • Δ/νση Πολιτικής Γης (έδρα) Διοικητήριο Πλατεία Πύρρου 1, 45 221 Ιωάννινα, τηλ: 26513 64124, 26513 64125 | Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Άρτας Φλέμινγκ 6, 471 00 Άρτα, τηλ: 26813 64401 | Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Θεσπρωτίας, Π.Τσαλδάρη 18, 461 00 Ηγουμενίτσα, τηλ: 26653 60164 | Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Πρέβεζας Λ. Ειρήνης 65, 481 00 Πρέβεζα, τηλ: 26820 22307
Διαδικασίες:258

epsa2015

sharing2017

Νέες διαδικασίες

Δημοφιλείς διαδικασίες

Πρόσφατα ενημερωμένες