Πέμπτη, 30/11/2023
A- A A+
 
 
 

Χορήγηση βεβαίωσης περί ατομικού ή επίκοινου κλήρου και περί μη οφειλής τιμήματος κλήρου υπέρ του δημοσίου

Περιγραφή:

Υποβολή της αίτησης, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Έλεγχος από την υπηρεσία αν ο παραχωρηθείς κλήρος είναι ατομικός ή επίκοινος και αν εξοφλήθηκε ολοσχερώς το τίμημα παραχώρησης (ή διαγράφηκε με το Ν. 1644/1986) οπότε η υπηρεσία εκδίδει τη σχετική βεβαίωση προκειμένου ο ενδιαφερόμενος να την προσκομίσει στο αρμόδιο δικαστήριο - ειρηνοδικείο, για την έκδοση δικαστικής απόφασης επικύρωσης "Ανωμάλου Δικαιοπραξίας".

Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση.

2. Τίτλος κυριότητας του κλήρου, νόμιμα μεταγεγραμμένος.

3. Βεβαίωση περί εξόφλησης του τιμήματος από την Αγροτική Τράπεζα ή την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Νομικό πλαίσιο:

1. Ο Ν. 3958/1959 (Φ.Ε.Κ. 133/Α'/ 1959).

2. Το Β.Δ. της 13ης Σεπτεμβρίου 1959 (Φ.Ε.Κ. 217/Α'/06-10-1959).

3. Ο Ν. 4061/2012 (Φ.Ε.Κ. 66/Α'/ 22-03-2012).

Κόστος:

Μηδέν (0).

Χρόνος διεκπεραίωσης:

Από δύο (2) έως πέντε (5) ημέρες, εφόσον προσκομιστούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Παραγόμενα έγγραφα: Βεβαίωση περί ατομικού ή επίκοινου κλήρου και περί μη οφειλής τιμήματος κλήρου υπέ του δημοσίου.
Χρόνος ισχύος: Δεν υπάρχει χρονικό όριο λήξης της ισχύος  του παραγόμενου εγγράφου.
Διαδικασία ανανέωσης: Δεν απαιτείται.
Αρμόδια Υπηρεσία:
  • Δ/νση Πολιτικής Γης (έδρα) Διοικητήριο Πλατεία Πύρρου 1, 45 221 Ιωάννινα, τηλ: 26513 64124, 26513 64125 | Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Άρτας Φλέμινγκ 6, 471 00 Άρτα, τηλ: 26813 64401 | Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Θεσπρωτίας, Π.Τσαλδάρη 18, 461 00 Ηγουμενίτσα, τηλ: 26653 60164 | Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Πρέβεζας Λ. Ειρήνης 65, 481 00 Πρέβεζα, τηλ: 26820 22307
Διαδικασίες:258

epsa2015

sharing2017

Νέες διαδικασίες

Δημοφιλείς διαδικασίες

Πρόσφατα ενημερωμένες