Παρασκευή, 24/05/2024
A- A A+
 
 
 

Μεταβίβαση Αγροτικού Μηχανήματος

Περιγραφή:

Αίτηση συνοδευόμενη από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Δικαιολογητικά:

1. Άδεια κυκλοφορίας.

2. Δύο (2) πινακίδες, αν το γεωργικό μηχάνημα είναι από άλλο νόμο.

3. Τιμολόγιο ή ιδιωτικό συμφωνητικό, θεωρημένα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

4. Υπεύθυνες Δηλώσεις πωλητή και αγοραστή ότι δεν έχουν μεταβάλει τα στοιχεία του μηχανήματος μέχρι τη στιγμή της αγοραπωλησίας.

5. Βεβαίωση καλής λειτουργικότητας από εξουσιοδοτημένο από την Υπηρεσία συνεργείο.

6. Βεβαίωση απόγραφής - μεταγραφής όταν το γεωργικό μηχάνημα με άδεια κυκλοφορίας αγοραστεί από έμπορο.

Νομικό πλαίσιο:

1. Η υπ. αριθμ. 11337/Γ3Β/2365/27-05-2009 Υπ. Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 1146/Β'/2009).

2. Η υπ. αριθμ. 11338/Γ4/2365/27-05-2009 Υπ. Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 1156/Β'/2009).

Κόστος:

Από είκοσι ευρώ (20) έως πενήντα ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά (50,75€).

Χρόνος διεκπεραίωσης:

Από μία (1) έως ένα (1) μήνα.

Παραγόμενα έγγραφα: 1. Τεχνικό Δελτίο Ελέγχου. 2. Άδεια Κυκλοφορίας Γεωργικού Μηχανήματος.
Χρόνος ισχύος: Εφάπαξ.
Διαδικασία ανανέωσης: Δεν απαιτείται.
Αρμόδια Υπηρεσία:
  • Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Άρτας Φλέμινγκ 6, 471 00 Άρτα, τηλ: 26813 64401 | Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Θεσπρωτίας Π.Τσαλδάρη 18, 461 00 Ηγουμενίτσα, τηλ: 26653 60164 | Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Ιωαννίνων Διοικητήριο Πλατεία Πύρρου 1, 45 221 Ιωάννινα, τηλ: 26513 64109 | Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Πρέβεζας Λ. Ειρήνης 65, 481 00 Πρέβεζα, τηλ: 26820 22307
Παρατηρήσεις:

Όταν πρόκειται να γίνει μεταβίβαση αγροτικού μηχανήματος πολλαπλής χρήσης (ΑΜΠΧ) το κυριότερο δικαιολογητικό είναι η έγκριση τελωνειακής αρχής και μετά τα υπόλοιπα δικαιολογητικά της μεταβίβασης από το τελωνείο.

Διαδικασίες:258

epsa2015

sharing2017

Νέες διαδικασίες

Δημοφιλείς διαδικασίες

Πρόσφατα ενημερωμένες