Ταξινόμηση γεωργικού μεταχειρισμένου μηχανήματος από αγρότη

Περιγραφή:

Υποβολή αίτησης συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Δικαιολογητικά:

1. Άδεια κυκλοφορίας της χώρας προέλευσης πρωτότυπη ή φωτοτυπία και βεβαίωση του κράτους προέλευσης ότι παρακρατήθηκε η άδεια.

2. Τιμολόγιο πώλησης εξωτερικού ή ιδιωτικό συμφωνητικό εξωτερικού θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής των συμβαλλομένων ή μόνο του αλλοδαπού.

3. Φορτωτική.

4. Βεβαίωση εγγραφής στα vies για ενδοκοινοτικές συναλλαγές.

5. Ανακεφαλαιωτικός πίνακας ενδοκοινοτικών αποκτήσεων.

6. Βεβαίωση από Μητρώο ΔΟΥ.

7. Θεωρημένο αντίγραφο της έκτασης δήλωσης ΦΠΑ για την καταβολή του στην ΔΟΥ.

Νομικό πλαίσιο:

1. ΥΑ  11337/ Γ3Β/2365/27-05-2009 (ΦΕΚ 1146/Β/09).

2. ΥΑ  11338/ Γ4/2365/  27-05-2009 (ΦΕΚ 1156/Β/09).

Κόστος:

Από πέντε (5) ευρώ έως εκατόν σαράντα πέντε ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά (145,75).

Χρόνος διεκπεραίωσης:

Ένας (1) μήνας.

Παραγόμενα έγγραφα: Τεχνικό Δελτίο Ελέγχου Δελτίο Ταξινόμησης γεωργικού μηχανήματος. 
Χρόνος ισχύος: Εφάπαξ.
Αρμόδια Υπηρεσία:
  • Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Άρτας Φλέμινγκ 6, 471 00 Άρτα, τηλ: 26813 64401 | Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Θεσπρωτίας Π.Τσαλδάρη 18, 461 00 Ηγουμενίτσα, τηλ: 26653 60164 | Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Ιωαννίνων Διοικητήριο Πλατεία Πύρρου 1, 45 221 Ιωάννινα, τηλ: 26513 64109 | Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Πρέβεζας Λ. Ειρήνης 65, 481 00 Πρέβεζα, τηλ: 26820 22307