Κυριακή, 04/12/2022
A- A A+
 
 
 

Χορήγηση αποσπάσματος Τοπογραφικού Διαγράμματος

Περιγραφή:

Από το επικυρωμένο Τοπογραφικό Διάγραμμα (δηλ. χάρτη) Διανομής γης (είτε Αγροκτήματος κάποιας περιοχής, είτε κάποιου Συνοικισμού ή Συμπληρωματικής Διανομής ή και Αναδασμού) χορηγείται "Απόσπασμα" στο οποίο φαίνεται ο κτηματολογικός αριθμός του τεμαχίου που ενδιαφέρει τον πολίτη, το εμβαδόν του, το είδος εδάφους / χρήσης και το όνομα του κληρούχου ή του ιδιοκτήτη, όπως καταγράφηκαν στους Κτηματολογικούς Πίνακες της αντίστοιχης Διανομής Γης κατά το χρόνο επικύρωσής της.

Στο ίδιο απόσπασμα, αναγράφονται επιπλέον και πληροφορίες για κάθε όμορο κλήρο ή ιδιοκτησία (δηλ. τα ίδια ως ανωτέρω στοιχεία όπως αριθμός γειτονικού τεμαχίου, είδος εδάφους και όνομα ιδιοκτήτη ή κληρούχου κατά το χρόνο επικύρωσης της Διανομής.)

Δικαιολογητικά:
  1. Αίτηση. Ο/Η Αιτών-ούσα (κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης) είναι απαραίτητο να γνωρίζει το όνομα της Διανομής ή του Συνοικισμού ή του Αναδασμού όπου βρίσκεται το τεμάχιο για το οποίο ενδιαφέρεται, καθώς επίσης να γνωρίζει είτε τον κτηματολογικό αριθμό του τεμαχίου, είτε ονοματεπώνυμο κληρούχου ή ιδιοκτήτη κατά το χρόνο κύρωσης του Τοπογραφικού Διαγράμματος και κτηματολογικού Πίνακα Διανομής ή Αναδασμού ή έστω να μπορεί να εντοπίσει επί των κυρωμένων Τοπογραφικών Διαγραμμάτων (δηλ. χαρτών) τον κλήρο ή την ιδιοκτησία για την οποία ζητούνται στοιχεία.
  2. Αποδεικτικό βεβαίωσης πληρωμής των ανταποδοτικών τελών. Το αίτημα χορήγησης παραβόλου γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσα από την εφαρμογή της ΓΓΠΣ e-παράβολο (κωδικός 1656) και προσκομίζεται από τον ενδιαφερόμενο συνημμένο με στην αίτησή του. [https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo]
Νομικό πλαίσιο:

Η υπ. αριθμ. 33020/3062/08-051979 Απόφαση Υπ. Γεωργίας.

Κόστος:
  • 0,88 € για απόσπασμα τοπογραφικού διαγράμματος έως 3 τετραγωνικές παλάμες
  • 0,59 € για απόσπασμα τοπογραφικού διαγράμματος από 4 έως 10 τετραγωνικές παλάμες
  • 0,29 € για απόσπασμα τοπογραφικού διαγράμματος για πάνω από 10 τετραγωνικές παλάμες
Χρόνος διεκπεραίωσης:

Έως δέκα (10) ημέρες, αναλόγως του φόρτου εργασίας και των ανειλημμένων υποχρεώσεων της Υπηρεσίας.

Παραγόμενα έγγραφα: Χορήγηση Αποσπάσματος Τοπογραφικού Διαγράμματος.
Χρόνος ισχύος: Τα στοιχεία του χορηγούμενου εγγράφου- απάντησης δεν μεταβάλλονται πλην περίπτωσης εμφιλοχωρήσαντος λάθους και διόρθωσής του.
Διαδικασία ανανέωσης: Δεν απαιτείται.
Αρμόδια Υπηρεσία:
  • Δ/νση Πολιτικής Γης (έδρα) Διοικητήριο Πλατεία Πύρρου 1, 45 221 Ιωάννινα, τηλ: 26513 64124, 26513 64125 | Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Άρτας Φλέμινγκ 6, 471 00 Άρτα, τηλ: 26813 64401 | Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Θεσπρωτίας, Π.Τσαλδάρη 18, 461 00 Ηγουμενίτσα, τηλ: 26653 60164 | Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Πρέβεζας Λ. Ειρήνης 65, 481 00 Πρέβεζα, τηλ: 26820 22307
Σχετικά αρχεία: application/zip Download
Διαδικασίες:258

epsa2015

sharing2017

Νέες διαδικασίες

Δημοφιλείς διαδικασίες

Πρόσφατα ενημερωμένες