Πέμπτη, 20/06/2024
A- A A+
 
 
 

Εξουσιοδότηση συνεργείου επισκευής οχημάτων για χορήγηση της κάρτας ελέγχου καυσαερίων

Περιγραφή:

Τα βήματα για την διεκπεραίωση της διαδικασίας είναι τα εξής:

1. Υποβολή δικαιολογητικών.

2. Έλεγχος δικαιολογητικών.

3. Χορήγηση σημειώματος.

Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση (το παρόν έντυπο).

2. Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας λειτουργίας του συνεργείου.

3. Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος του υπευθύνου του συνεργείου.

4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στο όνομα του οποίου έχει εκδοθεί η άδεια λειτουργίας στην οποία θα δηλώνεται ότι το συνεργείο πληροί τους όρους που αναφέρονται στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθ, 1 της ΚΥΑ 103079/3712/1992 και αναλυτική περιγραφή αυτών.

5. Πιστοποιητικό της συσκευής ελέγχου.

Νομικό πλαίσιο:

ΚΥΑ 103079/3712/1992.

Κόστος:

Μηδέν (0) ευρώ.

Χρόνος διεκπεραίωσης:

Τρείς (3) ημέρες.

Παραγόμενα έγγραφα: Εξουσιοδότηση συνεργείου επισκευής οχημάτων για χορήγηση της κάρτας ελέγχου καυσαερίων.
Χρόνος ισχύος: Τρία (3) χρόνια.
Αρμόδια Υπηρεσία:
  • Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Άρτας Περιφερειακή Οδός & Αράχθου, 471 00 Άρτα, τηλ: 26813 63601 | Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Θεσπρωτίας Π.Τσαλδάρη 18, 461 00 Ηγουμενίτσα, τηλ: 26653 60233 | Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Ιωαννίνων Δόμπολη 30, 453 32 Ιωάννινα, τηλ: 26510 85766, 26510 85760 | Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Πρέβεζας Συρράκου Ελαιώνας, 481 00 Πρέβεζα, τηλ: 26823 62800
Σχετικά αρχεία: application/pdf Download
Διαδικασίες:258

epsa2015

sharing2017

Νέες διαδικασίες

Δημοφιλείς διαδικασίες

Πρόσφατα ενημερωμένες