Παρασκευή, 24/05/2024
A- A A+
 
 
 

Χορήγηση ειδικής άδειας αλιείας μεγάλων πελαγικών ιχθύων

Περιγραφή:

Τα βήματα για την διεκπεραίωση της διαδικασίας είναι τα εξής:

Υποβολή  αίτησης και δικαιολογητικών και σε περίπτωση ελλείψεων, ενημέρωση του πολίτη και μη πρωτοκόλληση της αίτησης μέχρι την συμπλήρωσή τους. Αποστολή στη Γενική Δ/νση Αλιείας προς γνωμοδότηση και εφ’ όσον  αυτή είναι θετική ακολουθεί σχετική απόφαση Αντιπεριφερειάρχη με ανάρτηση στο διαδίκτυο.

Δικαιολογητικά:

1. ΑΔΤ ή Διαβατήριο (πωλητή & αγοραστή).

2. Αδεια αλιείας επαγγελματικού σκάφους.

3. Πιστοποιητικό καταμέτρησης σκάφους.

4. Εγγραφο εθνικότητας σκάφους (όπου προβλέπεται).

5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86.

6. Ατομική επαγγελματική άδεια αλιείας.

Νομικό πλαίσιο:

1. Β.Δ. 666/66.

2. Ν. 2732/99.

3. Υ.Α. 170317/162669/20-2-2004 (Υπ. Γεωργίας).

Κόστος:

Μηδέν (0).

Χρόνος διεκπεραίωσης:

Εξαρτώμενος από Γενική Δ/νση Αλιείας.

Παραγόμενα έγγραφα: Απόφαση χορήγησης ειδικής άδειας αλιείας μεγάλων πελαγικών ιχθύων.
Χρόνος ισχύος: Όπως αναγράφεται στη σύμφωνη γνώμη της Γενικής Δ/νσης Αλιείας.
Διαδικασία ανανέωσης: Υποβολή αίτησης.
Αρμόδια Υπηρεσία:
  • Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Άρτας Φλέμινγκ 6, 471 00 Άρτα, τηλ: 26813 64401 | Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Θεσπρωτίας Π.Τσαλδάρη 18, 461 00 Ηγουμενίτσα, τηλ: 26653 60164 | Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Ιωαννίνων Διοικητήριο Πλατεία Πύρρου 1, 45 221 Ιωάννινα, τηλ: 26513 64109 | Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Πρέβεζας Λ. Ειρήνης 65, 481 00 Πρέβεζα, τηλ: 26820 22307
Σχετικά αρχεία: application/pdf Download
Διαδικασίες:258

epsa2015

sharing2017

Νέες διαδικασίες

Δημοφιλείς διαδικασίες

Πρόσφατα ενημερωμένες