Παρασκευή, 21/06/2024
A- A A+
 
 
 

Έγκριση μεταβίβασης επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους σε κληρονόμους

Περιγραφή:

Μεταβίβαση κυριότητας (έως 100%) επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους από θανόντα επαγγελματία αλιέα στους κληρονόμους του.

Δικαιολογητικά:

1. ΑΔΤ ή Διαβατήριο ( Κληρονόμων).

2. Άδεια αλιείας επαγγελματικού σκάφους.

3. Πιστοποιητικό καταμέτρησης σκάφους.

4. Έγγραφο εθνικότητας σκάφους (όπου προβλέπεται).

5. Ληξιαρχική πράξη θανάτου.

6. Δήλωση αποδοχής κληρονομιάς που να φαίνονται τα ποσοστά της κληρονόμιας (συμβολαιογραφική πράξη ή δήλωση φόρου κληρονομιάς).

7. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαθήκη: βεβαίωση πρωτοδικείου ότι δεν υπάρχει αυτή.

8. Απόφαση δικαστηρίου για την παροχή άδειας εκποίησης κινητού στον γονέα που ασκεί τη γονική μέριμνα, εφόσον στους κληρονόμους υπάρχουν ανήλικα τέκνα.

9. Ιδιωτικό συμφωνητικό μεταβίβασης του μεριδίου ή υπεύθυνη δήλωση από κάθε κληρονόμο, στην περίπτωση παραίτησης από την κληρόνομια, κάποιου από τους κληρονόμουςκαι μεταβίβαση του μεριδίου του σε επαγγελματία αλιεία ( είτε κληρονόμος είτε άλλο ενδιαφερόμενο).

Νομικό πλαίσιο:

1. Β.Δ. 666/66.

2. Π.Δ. 261/91.

3. Π.Δ. 94/93.

Κόστος:

Μηδέν (0) Ευρώ.

Χρόνος διεκπεραίωσης:

Έως εξήντα (60) ημέρες.

Παραγόμενα έγγραφα: Απόφαση μεταβίβασης κυριότητας επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους από θανόντα αλιέα στους κληρονόμους.
Χρόνος ισχύος: Έξι (6) μήνες.
Διαδικασία ανανέωσης: Υποβολή αίτησης.
Αρμόδια Υπηρεσία:
  • Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Άρτας Φλέμινγκ 6, 471 00 Άρτα, τηλ: 26813 64401 | Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Θεσπρωτίας Π.Τσαλδάρη 18, 461 00 Ηγουμενίτσα, τηλ: 26653 60164 | Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Ιωαννίνων Διοικητήριο Πλατεία Πύρρου 1, 45 221 Ιωάννινα, τηλ: 26513 64109 | Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Πρέβεζας Λ. Ειρήνης 65, 481 00 Πρέβεζα, τηλ: 26820 22307
Σχετικά αρχεία: application/pdf Download
Διαδικασίες:258

epsa2015

sharing2017

Νέες διαδικασίες

Δημοφιλείς διαδικασίες

Πρόσφατα ενημερωμένες