Δευτέρα, 22/07/2024
A- A A+
 
 
 

Δικαιολογητικά άδειας εκμετάλλευσης ιδιωτικού λατομείου σχιστολιθικών πλακών Ν.669/77

Περιγραφή:

Αίτηση και υποβολή δικαιολογητικών με σκοπό την χορήγηση άδειας εκμετάλλευσης ιδιωτικού λατομείου σχιστολιθικών πλακών Ν.669/77.

Τα βήματα για την διεκπεραίωση της διαδικασίας είναι τα εξής:

1. Υποβολή αίτησης και απαιτούμενων δικαιολογητικών.

2. Έλεγχος των υποβληθέντων δικαιολογητικών.

3. Κοινοποίηση εγγράφου  για την άδεια εκμετάλλευσης ιδιωτικού λατομείου σχιστολιθικών πλακών Ν.669/77.

Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση του ενδιαφερομένου.

2. Πρόσφατο Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα.

3. Έρευνα ύπαρξης απαγορευτικών λόγων με γνωμοδοτήσεις των αρμοδίων υπηρεσιών, οι οποίες και είναι:

α) Οι περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού (Εφορείες Αρχαιοτήτων). Επισημαίνεται εδώ, ότι η γνωμοδότηση αυτή θα πρέπει να είναι εναρμονισμένη με το άρθρο 10 του νέου νόμου Ν.3028/28.6.2002 σχετικά με την «προστασία των αρχαιοτήτων και της εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς».

β) O ΕΟΤ.

γ) Η Στρατιωτική Αρχή (ΓΕΣ) (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο έγγραφο του τέως Υπουργείου Βιομηχανίας Ενέργειας Τεχνολογίας με αριθμό Δ10/Μ6.2.3/24125 /25.10.2001).

δ) Η ΔΕΗ.

ε) Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε Άρτας.

ζ) Η Επιθεώρηση Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδος.

η) Η Διεύθυνση Δασών.

θ) Η Διεύθυνση Πολεοδομίας αρμόδιου Δήμου.

Οι υπηρεσίες γνωμοδοτούν σε όλες τις περιπτώσεις υποβολής αιτήματος άδειας εκμετάλλευσης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) μηνών από την υποβολή σε αυτές εγγράφου ερωτήματος από την υπηρεσία μας,  διαφορετικά θεωρείται ότι γνωμοδότησαν θετικά.

4. Εγκεκριμένη Τεχνική μελέτη, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ΚΜΛΕ.

5. Εγκεκριμένη Περιβαλλοντική μελέτη καθώς και έγκριση περιβαλλοντικών όρων (άρθρο 2, του Ν.3010/2002).

6. Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, ύψους τέτοιου ώστε να καλύπτει το κόστος των έργων αποκατάστασης που αναφέρεται στην απόφαση εγκρίσεως των περιβαλλοντικών όρων.

7. Έγκριση επέμβασης από τη Διεύθυνση Δασών, σύμφωνα με το Ν.998/79, εφόσον, η έκταση είναι δασική. Επίσης φωτοαντίγραφα των εγγυητικών επιστολών ή ειδικών ανταλλαγμάτων που τυχόν προβλέπονται από την υπόψη έγκριση επέμβασης.

8. Τίτλοι ιδιοκτησίας η/και συμβόλαιο μίσθωσης του λατομικού χώρου. Τα ως άνω γίνονται δεκτά μόνο με τη μορφή συμβολαιογραφικού εγγράφου.

9. Το προβλεπόμενο από την ΚΥΑ με αριθμό Δ7/19488/2011  ΦΕΚ 1986 Β χρηματικό αντιστάθμισμα για την χορήγηση της εν θέματι αδείας, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 600,00 ευρώ. Το ανωτέρω ποσό καταβάλλεται στις ΔΟΥ με την έκδοση διπλοτύπου είσπραξης (ΚΑΕ 3741).

Κόστος:

Το προβλεπόμενο από την ΚΥΑ με αριθμό Δ7/19488/2011  ΦΕΚ 1986 Β χρηματικό αντιστάθμισμα για την χορήγηση της εν θέματι αδείας, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 600,00 ευρώ. Το ανωτέρω ποσό καταβάλλεται στις ΔΟΥ με την έκδοση διπλοτύπου είσπραξης (ΚΑΕ 3741).

Χρόνος διεκπεραίωσης:

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κοινοποιούνται στην αρμόδια για την έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία υπηρεσία για την έκδοση της άδειας εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών  από την περιέλευση του αιτήματος και τον έλεγχο των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Παραγόμενα έγγραφα: Έγγραφο κοινοποίησης δικαιολογητικών άδειας εκμετάλλευσης ιδιωτικούλατομείου σχιστολιθικών πλακών Ν.669/77.
Αρμόδια Υπηρεσία:
  • Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Άρτας Αμβρακίας 23, 471 00 'Αρτα τηλ: 26813 63111 | Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσπρωτίας Π.Τσαλδάρη 18, 461 00 Ηγουμενίτσα, τηλ: 26653 60173 | Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Ιωαννίνων Διοικητήριο Πλατεία Πύρρου 1, 452 21 Ιωάννινα, τηλ: 26513 64161, 26510 27967 | Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Πρέβεζας Σπηλιάδου 8, 481 00 Πρέβεζα, τηλ: 26823 60247
Σχετικά αρχεία: application/pdf Download
Διαδικασίες:258

epsa2015

sharing2017

Νέες διαδικασίες

Δημοφιλείς διαδικασίες

Πρόσφατα ενημερωμένες