Παρασκευή, 24/05/2024
A- A A+
 
 
 

Μεταβίβαση επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους

Περιγραφή:

Μεταβίβαση κυριότητας (έως 100%) επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους από επαγγελματία σε επαγγελματία αλιέα.

Δικαιολογητικά:

1. ΑΔΤ ή Διαβατήριο (Πωλητή & Αγοραστή).

2. Άδεια αλιείας επαγγελματικού σκάφους.

3. Πιστοποιητικό καταμέτρησης σκάφους.

4. Έγγραφο εθνικότητας σκάφους (όπου προβλέπεται).

5. Ατομική επαγγελματική άδεια αλιείας (Αγοραστή).

6. Βεβαίωση αλιευτικού συλλόγου (βάσει ν. 1361/86 & αρθ. 51, ν. 2538/97.

7. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 (Αγοραστή).

8. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 (Πωλητή).

9. Βεβαίωση ασφάλιση ΟΓΑ (Αγοραστή).

10. Εκκαθαριστικό σημείωμα του προηγούμενου οικονομικού έτους (Αγοραστή).

11. Ιδιωτικό συμφωνητικό μεταβίβασης σκάφους θεωρημένο απο την αρμόδια Δ.Ο.Υ. του αγοραστή.

Νομικό πλαίσιο:

1. Β.Δ. 666/66.
2. Π.Δ. 261/91.
3. Π.Δ. 94/93.

Κόστος:

Μηδέν (0) ευρώ.

Χρόνος διεκπεραίωσης:

Έως εξήντα (60) ημέρες.

Παραγόμενα έγγραφα: Απόφαση μεταβίβασης κυριότητας επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους.
Χρόνος ισχύος: 1-2 μήνες.
Διαδικασία ανανέωσης: Υποβολή αίτησης.
Αρμόδια Υπηρεσία:
  • Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Άρτας Φλέμινγκ 6, 471 00 Άρτα, τηλ: 26813 64401 | Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Θεσπρωτίας Π.Τσαλδάρη 18, 461 00 Ηγουμενίτσα, τηλ: 26653 60164 | Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Ιωαννίνων Διοικητήριο Πλατεία Πύρρου 1, 45 221 Ιωάννινα, τηλ: 26513 64109 | Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Πρέβεζας Λ. Ειρήνης 65, 481 00 Πρέβεζα, τηλ: 26820 22307
Ετικέτες: μεταβίβαση , σκάφους
Διαδικασίες:258

epsa2015

sharing2017

Νέες διαδικασίες

Δημοφιλείς διαδικασίες

Πρόσφατα ενημερωμένες