Πέμπτη, 29/02/2024
A- A A+
 
 
 

Άδεια πώλησης τυποποιημένων παγωτών και εμφιαλωμένων ή εγκυτιωμένων αναψυκτικών ποτών σε περίπτερο (επιχείρηση λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών)

Περιγραφή:

Τυποποιημένα τρόφιμα και ποτά μπορούν να πωλούνται στα Περίπτερα ύστερα από χορήγηση της εν λόγω άδειας.

Τα βήματα για την διεκπεραίωση της διαδικασίας είναι τα εξής:

α. Κατάθεση δικαιολογητικών.

β. Υγειονομικός έλεγχος.                     

γ. Χορήγηση άδειας.

Δικαιολογητικά:

α. Αίτηση.

β. Φωτοτυπία της άδειας του περιπτέρου και αν πρόκειται για μισθωμένο περίπτερο φωτοτυπία της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για το δικαίωμα μισθώσεώς του.

γ. Σχεδιάγραμμα της διάταξης ψυκτικών θαλάμων (ψυγεία – καταψύκτες) και προθηκών έκθεσης των προς πώληση ειδών με αποτυπωμένο αναλυτικό διάγραμμα ροής της δραστηριότητας της επιχείρησης. [Σημείωση: Το διάγραμμα ροής θα είναι απλό και λειτουργικό (παραλαβή, τοποθέτηση προϊόντων που δεν απαιτείται ψύξη, τοποθέτηση προϊόντων που απαιτείται ψύξη, έκθεση προς πώληση)].

δ. Πιστοποιητικό υγείας.

ε. Δύο (2) φωτογραφίες.

Νομικό πλαίσιο:

1. Ο νόμος 1044/71 (ΦΕΚ 245/τ.Α'/30-11-1971), όπως αντικαταστάθηκε από το νόμο 1043/80 (ΦΕΚ 87/τ.Α'/16-04-1980) «Περί τροποποιήσεως και αντικαταστάσεως διατάξεων τινών της περί αναπήρων και θυμάτων πολέμου ισχυούσης νομοθεσίας» και τους Ν. 3648/2008 (ΦΕΚ 38/τ.Α'/29-02-2008) και Ν. 4093/12 (ΦΕΚ 222/τ.Α/12-11-2012).

2. Η με αριθμ.Υ1γ/Γ.Π./οικ.96967/12(ΦΕΚ 2718/τ.Β./8-10-2012) Υ.Δ, όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ 3007/τ.Β./13-11-2012.

3. Η με αριθμ.πρωτ. Υ1γ/ΓΠ/οικ.45936/21-05-2013 Εγκύκλιος 5 «Παρέχονται οδηγίες για τις Επιχειρήσεις Λιανικής διάθεσης τροφίμων (Περίπτερα – Ψιλικά) της Υ.Δ. με αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ 96967.».

Κόστος:

Μηδέν (0).

Παραγόμενα έγγραφα: Άδεια πώλησης τυποποιημένων παγωτών και εμφιαλωμένων ή εγκυτιωμένων αναψυκτικών ποτών σε περίπτερο (Επιχείρηση λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών).
Χρόνος ισχύος: Εφόσον η εκμετάλλευση δεν μεταβιβαστεί σε άλλο πρόσωπο, ισχύει επ’ αόριστον.
Αρμόδια Υπηρεσία:
  • Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. 'Αρτας Κοσμά Αιτωλού 10, 471 00 Άρτα, τηλ: 26813 63509, 26513 63514 | Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Θεσπρωτίας Π.Τσαλδάρη 18, 461 00 Ηγουμενίτσα, τηλ: 2665 360185 | Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ιωαννίνων Διοικητήριο Πλατεία Πύρρου 1, 452 21 Ιωάννινα, τηλ: 26513 64136 | Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Πρέβεζας Περδικάρη 1, 481 00 Πρέβεζα, τηλ: 26823 62199
Διαδικασίες:258

epsa2015

sharing2017

Νέες διαδικασίες

Δημοφιλείς διαδικασίες

Πρόσφατα ενημερωμένες