Παρασκευή, 24/05/2024
A- A A+
 
 
 

Χορήγηση δελτίου καταλληλότητας εκπαιδευτικής μοτοσικλέτας

Περιγραφή:

Τα βήματα για την διεκπεραίωση της διαδικασίας είναι τα εξής:

1. Έλεγχος δικαιολογητικών.

2. Έκδοση δελτίου.

Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση.

2. Πιστοποιητικό συμμόρφωσης της μοτοσικλέτας ή ξένη άδεια ή προσπέκτους.

3. Αντίγραφο ασφαλιστηρίου.

4. Το προηγούμενο δελτίο καταλληλότητας (εάν υπάρχει).

5. Το σύστημα ενδοεπικοινωνίας.

Νομικό πλαίσιο:

Υ.Α. 47919/5195/2003.

Κόστος:

Παράβολο τρία (3,00) ευρώ.

Χρόνος διεκπεραίωσης:

Δύο (2) ημέρες.

Παραγόμενα έγγραφα: Δελτίο καταλληλότητας εκπαιδευτικής μοτοσικλέτας.
Χρόνος ισχύος: Ένας (1) χρόνος.
Αρμόδια Υπηρεσία:
  • Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Άρτας Περιφερειακή Οδός & Αράχθου, 471 00 Άρτα, τηλ: 26813 63601 | Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Θεσπρωτίας Π.Τσαλδάρη 18, 461 00 Ηγουμενίτσα, τηλ: 26653 60233 | Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Ιωαννίνων Δόμπολη 30, 453 32 Ιωάννινα, τηλ: 26510 85766, 26510 85760 | Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Πρέβεζας Συρράκου Ελαιώνας, 481 00 Πρέβεζα, τηλ: 26823 62800
Διαδικασίες:258

epsa2015

sharing2017

Νέες διαδικασίες

Δημοφιλείς διαδικασίες

Πρόσφατα ενημερωμένες