Παρασκευή, 24/05/2024
A- A A+
 
 
 

Χορήγηση γενικού πτυχίου και άδειας άσκησης επαγγέλματος ραδιοτηλεγραφητή – ραδιοτηλεφωνητή

Περιγραφή:

Τα βήματα για την διεκπεραίωση της διαδικασίας είναι τα εξής:

1. Υποβολή φακέλου.

2. Έλεγχος δικαιολογητικών.

3. Έκδοση άδειας.

Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση (το παρόν έντυπο).

2. Επικυρωμένο αντίγραφο μιας εκ των προαναφερόμενων σχολών.

3. Απολυτήριο λυκείου ή τίτλο άλλης τουλάχιστον ισότιμης προς αυτό σχολής.

4. Πιστοποιητικό κρατικής ή δημοτικής υγειονομικής υπηρεσίας ή νοσοκομείου.

5. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.

6. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης από την εισαγγελία περιοχής του υποψηφίου πρόσφατης έκδοσης (έως και τρεις μήνες).

7. Τρεις (3) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας.

Νομικό πλαίσιο:

-

Κόστος:

Παράβολο είκοσι έξι (26) ευρώ.

Χρόνος διεκπεραίωσης:

Ένας (1) μήνας.

Παραγόμενα έγγραφα: Γενικό πτυχίο και άδεια άσκησης επαγγέλματος ραδιοτηλεγραφητή – ραδιοτηλεφωνητή.
Αρμόδια Υπηρεσία:
  • Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Άρτας Περιφερειακή Οδός & Αράχθου, 471 00 Άρτα, τηλ: 26813 63601 | Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Θεσπρωτίας Π.Τσαλδάρη 18, 461 00 Ηγουμενίτσα, τηλ: 26653 60233 | Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Ιωαννίνων Δόμπολη 30, 453 32 Ιωάννινα, τηλ: 26510 85766, 26510 85760 | Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Πρέβεζας Συρράκου Ελαιώνας, 481 00 Πρέβεζα, τηλ: 26823 62800
Σχετικά αρχεία: application/pdf Download
Διαδικασίες:258

epsa2015

sharing2017

Νέες διαδικασίες

Δημοφιλείς διαδικασίες

Πρόσφατα ενημερωμένες