Παρασκευή, 24/05/2024
A- A A+
 
 
 

Αλλαγή κινητήρα σε όχημα

Περιγραφή:

Τα βήματα για την διεκπεραίωση της διαδικασίας είναι τα εξής:

1. Υποβολή δικαιολογητικών.

2. Έλεγχος δικαιολογητικών.

3. Αλλαγή της άδειας.

Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση.

2. Μελέτη μηχανικού που περιέχει περιγραφή της αλλαγής και υπολογισμό επιπτώσεων βαρών στους άξονες.

3. Υπεύθυνη δήλωση του μηχανικού περί σωστής τοποθέτησης του νέου κινητήρα.

4. Υπεύθυνη δήλωση του υπευθύνου του συνεργείου περί σωστής τοποθέτησης.

5. Άδεια λειτουργίας του συνεργείου εγκατάστασης ή άδεια άσκησης επαγγέλματος του υπεύθυνου του συνεργείου.

Νομικό πλαίσιο:

1. ΣΤ/20270/1973.

2. Υ.Α. 12140/737/20-08-2009.

Κόστος:

-

Χρόνος διεκπεραίωσης:

Πέντε (5) ημέρες.

Αρμόδια Υπηρεσία:
  • Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Άρτας Περιφερειακή Οδός & Αράχθου, 471 00 Άρτα, τηλ: 26813 63601 | Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Θεσπρωτίας Π.Τσαλδάρη 18, 461 00 Ηγουμενίτσα, τηλ: 26653 60233 | Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Ιωαννίνων Δόμπολη 30, 453 32 Ιωάννινα, τηλ: 26510 85766, 26510 85760 | Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Πρέβεζας Συρράκου Ελαιώνας, 481 00 Πρέβεζα, τηλ: 26823 62800
Διαδικασίες:258

epsa2015

sharing2017

Νέες διαδικασίες

Δημοφιλείς διαδικασίες

Πρόσφατα ενημερωμένες