Παρασκευή, 24/05/2024
A- A A+
 
 
 

Χορήγηση σημειώματος προσάρτησης ρυμουλκούμενου οχήματος (τροχόσπιτου ή μπαγκαζιέρας ή μεταφοράς λέμβων) σε επιβατηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης

Περιγραφή:

Τα βήματα για την διεκπεραίωση της διαδικασίας είναι τα εξής:

1. Υποβολή δικαιολογητικών.

2. Έλεγχος δικαιολογητικών.

3. Χορήγηση σημειώματος.

Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση (το παρόν έντυπο).

2. Έντυπος κατάλογος εργοστασίου κατασκευής του αυτοκινήτου ή βεβαίωση αντιπροσωπείας όπου φαίνεται η ικανότητα έλξης του αυτοκινήτου.

Επιπλέον για:

1. Ελαφρά ρυμουλκούμενα (μπαγκαζιέρες ή μεταφοράς λέμβων, καινούργια - μεταχειρισμένα).

α. Τιμολόγιο ή απόδειξη αγοράς του ρυμουλκουμένου οχήματος, ή υπεύθυνη δήλωση για ιδιοκατασκευή.

β. Εγκριτική απόφαση ή υπεύθυνη δήλωση μηχανολόγου μηχανικού ή υπομηχανικού σύμφωνα με την 34075/3663/99.

γ. Παλαιό σημείωμα έλξης για μεταχειρισμένο ρυμουλκούμενο.

δ. Ιδιωτικό συμφωνητικό θεωρημένο από Δ.Ο.Υ. ή υπεύθυνη δήλωση περί μεταβίβασης ή παραχώρησης της χρήσης του ρυμουλκούμενου, για μεταχειρισμένο ρυμουλκούμενο.

ε. Αδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου.

2. Αλλαγή ρυμουλκού (επιβατηγά).

α. Αδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου.

β. Παλαιό σημείωμα έλξης.

3. Ιδιοκατασκευές (μπαγκαζιέρες ή μεταφοράς λέμβων).

α. Τιμολόγια και αποδείξεις αγοράς υλικών.

β. Υπεύθυνη δήλωση μηχανολόγου μηχανικού ή υπομηχανικού σύμφωνα με την 34075/3663/99.

4. Τροχόσπιτα καινούργια.

α. Τίτλος κυριότητας (πιστοποιητικό τελωνείου ή τιμολόγιο αγοράς ή ιδιωτικό συμφωνητικό θεωρημένο από Δ.Ο.Υ.).

β. Εγκριτική απόφαση.

5. Τροχόσπιτα μεταχειρισμένα.

α. Ιδιωτικό συμφωνητικό μεταβίβασης θεωρημένο από αρμόδια Δ.Ο.Υ.

β. Σημείωμα έλξης του παλαιού ιδιοκτήτη.

Νομικό πλαίσιο:

-

Κόστος:

Παράβολο τρία (3) ευρώ (δεν απαιτείται για τα ελαφρά ρυμουλκούμενα).

Χρόνος διεκπεραίωσης:

Μία (1) ημέρα.

Παραγόμενα έγγραφα: Σημείωμα προσάρτησης ρυμουλκούμενου οχήματος.
Αρμόδια Υπηρεσία:
  • Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Άρτας Περιφερειακή Οδός & Αράχθου, 471 00 Άρτα, τηλ: 26813 63601 | Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Θεσπρωτίας Π.Τσαλδάρη 18, 461 00 Ηγουμενίτσα, τηλ: 26653 60233 | Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Ιωαννίνων Δόμπολη 30, 453 32 Ιωάννινα, τηλ: 26510 85766, 26510 85760 | Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Πρέβεζας Συρράκου Ελαιώνας, 481 00 Πρέβεζα, τηλ: 26823 62800
Σχετικά αρχεία: application/pdf Download
Διαδικασίες:258

epsa2015

sharing2017

Νέες διαδικασίες

Δημοφιλείς διαδικασίες

Πρόσφατα ενημερωμένες