Παρασκευή, 21/06/2024
A- A A+
 
 
 

Χορήγηση ανανέωση και τροποποίηση άδειας λειτουργίας ραδιοερασιτεχνικού σταθμού

Περιγραφή:

Τα βήματα για την διεκπεραίωση της διαδικασίας είναι τα εξής:

1. Υποβολή φακέλου.

2. Έλεγχος δικαιολογητικών.

3. Έκδοση άδειας.

Δικαιολογητικά:

α. Χορήγηση

● Aίτηση - υπεύθυνη δήλωση (το παρόν έντυπο).

● Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Πτυχίο ραδιοερασιτέχνη.

● Φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου.

● Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες «τύπου διαβατηρίου».

● Για Τμήματα των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας που έχουν ως αντικείμενο τις ασύρματες επικοινωνίες πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) σύσταση εργαστηρίου ραδιοεπικοινωνιών με σκοπό την υποστήριξη της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη, β) ο υπεύθυνος λειτουργίας να είναι αδειούχος ραδιοερασιτέχνης κατηγορίας 1.

● Σε περίπτωση ανηλίκου, υπεύθυνη δήλωση του κηδεμόνα του με τη οποία παρέχεται η συναίνεση του για την άσκηση των ραδιοερασιτεχνικών δραστηριοτήτων του ανηλίκου.

● Για τα νομικά πρόσωπα, τα σχετικά δικαιολογητικά (αποφάσεις, καταστατικά κλπ) από τα οποία προκύπτει η πλήρωση των απαιτουμένων προϋποθέσεων και ορισμός υπευθύνου.

 

Νομικό πλαίσιο:

-

Κόστος:

Παράβολο είκοσι έξι (26) ευρώ για έκδοση άδειας λειτουργίας και είκοσι έξι (26) ευρώ για εμπρόθεσμη ανανέωση και τριάντα πέντε (35) ευρώ για εκπρόθεσμη ανανέωση.

Χρόνος διεκπεραίωσης:

Από πέντε (5) έως εξήντα (60) ημέρες.

Παραγόμενα έγγραφα: Χορήγηση, ανανέωση και τροποποίηση άδειας λειτουργίας ραδιοερασιτεχνικού σταθμού.
Αρμόδια Υπηρεσία:
  • Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Άρτας Περιφερειακή Οδός & Αράχθου, 471 00 Άρτα, τηλ: 26813 63601 | Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Θεσπρωτίας Π.Τσαλδάρη 18, 461 00 Ηγουμενίτσα, τηλ: 26653 60233 | Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Ιωαννίνων Δόμπολη 30, 453 32 Ιωάννινα, τηλ: 26510 85766, 26510 85760 | Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Πρέβεζας Συρράκου Ελαιώνας, 481 00 Πρέβεζα, τηλ: 26823 62800
Διαδικασίες:258

epsa2015

sharing2017

Νέες διαδικασίες

Δημοφιλείς διαδικασίες

Πρόσφατα ενημερωμένες