Πέμπτη, 30/11/2023
A- A A+
 
 
 

Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος ραδιοηλεκτρολόγου Α΄ κατόπιν εξετάσεων

Περιγραφή:

Τα βήματα για την διεκπεραίωση της διαδικασίας είναι τα εξής:

1. Υποβολή φακέλου.

2. Έλεγχος δικαιολογητικών.

3. Έκδοση άδειας.

Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση (το παρόν έντυπο).

2. Επικυρωμένο αντίγραφο του κατεχόμενου πτυχίου ανώτερης σχολής ηλεκτρονικών αναγνωρισμένης από το κράτος.

3. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.

4. Επικυρωμένο αντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος ραδιοηλεκτρολόγου Β' ή δόκιμου ραδιοηλεκτρολόγου Α'.

5. Βεβαίωση προϋπηρεσίας.

6. Τρεις (3) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας.

Νομικό πλαίσιο:

-

Κόστος:

Παράβολο χαρτοσήμου δεκαπέντε (15) ευρώ.

Χρόνος διεκπεραίωσης:

Ένας (1) μήνας.

Παραγόμενα έγγραφα: Άδεια άσκησης επαγγέλματος ραδιοηλεκτρολόγου Α' κατόπιν εξετάσεων.
Αρμόδια Υπηρεσία:
  • Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Άρτας Περιφερειακή Οδός & Αράχθου, 471 00 Άρτα, τηλ: 26813 63601 | Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Θεσπρωτίας Π.Τσαλδάρη 18, 461 00 Ηγουμενίτσα, τηλ: 26653 60233 | Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Ιωαννίνων Δόμπολη 30, 453 32 Ιωάννινα, τηλ: 26510 85766, 26510 85760 | Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Πρέβεζας Συρράκου Ελαιώνας, 481 00 Πρέβεζα, τηλ: 26823 62800
Σχετικά αρχεία: application/pdf Download
Διαδικασίες:258

epsa2015

sharing2017

Νέες διαδικασίες

Δημοφιλείς διαδικασίες

Πρόσφατα ενημερωμένες