Σάββατο, 02/12/2023
A- A A+
 
 
 

Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος δοκίμου ραδιοηλεκτρολόγου Α' (χωρίς εξετάσεις)

Περιγραφή:

Τα βήματα για την διεκπεραίωση της διαδικασίας είναι τα εξής:

1. Υποβολή φακέλου.

2. Έλεγχος δικαιολογητικών.

3. Έκδοση άδειας.

Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση (το παρόν έντυπο).

2. Επικυρωμένο αντίγραφο προβλεπόμενου πτυχίου ανώτερης σχολής ηλεκτρονικών, αναγνωρισμένης από το κράτος.

3. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.

4. Τρεις (3) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας.

5. Πιστοποιητικό επισήμου συνδέσμου ραδιοηλεκτρολόγων μηχανικών ότι ο ενδιαφερόμενος έχει γίνει μέλος του ύστερα από επιτυχή εξέταση.

6. Πιστοποιητικό της αρμόδιας στην Ελλάδα εξεταστικής επιτροπής ότι ο ενδιαφερόμενος εξετάσθηκε επιτυχώς για την εγγραφή του ως μέλους του οικείου συνδέσμου ραδιοηλεκτρολόγων μηχανικών εφόσον η εξέταση έγινε στην Ελλάδα.

7. Πλήρες πρόγραμμα εξεταζομένης ύλης και κανονισμού των εξετάσεων βεβαιωμένο από την αρμόδια αρχή της χώρας στην οποία εδρεύει ο σύνδεσμος.

Νομικό πλαίσιο:

-

Κόστος:

Παράβολο χαρτοσήμου δεκαπέντε (15) ευρώ.

Παραγόμενα έγγραφα: Άδεια άσκησης επαγγέλματος δοκίμου ραδιοηλεκτρολόγου Α (χωρίς εξετάσεις).
Αρμόδια Υπηρεσία:
  • Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Άρτας Περιφερειακή Οδός & Αράχθου, 471 00 Άρτα, τηλ: 26813 63601 | Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Θεσπρωτίας Π.Τσαλδάρη 18, 461 00 Ηγουμενίτσα, τηλ: 26653 60233 | Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Ιωαννίνων Δόμπολη 30, 453 32 Ιωάννινα, τηλ: 26510 85766, 26510 85760 | Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Πρέβεζας Συρράκου Ελαιώνας, 481 00 Πρέβεζα, τηλ: 26823 62800
Σχετικά αρχεία: application/pdf Download
Διαδικασίες:258

epsa2015

sharing2017

Νέες διαδικασίες

Δημοφιλείς διαδικασίες

Πρόσφατα ενημερωμένες