Παρασκευή, 24/05/2024
A- A A+
 
 
 

Άδεια ίδρυσης σταθμού αυτοκινήτων – πλυντηρίου αυτοκινήτων

Περιγραφή:

Τα βήματα για την διεκπεραίωση της διαδικασίας είναι τα εξής:

1. Υποβολή φακέλου.

2. Έλεγχος δικαιολογητικών.

3. Έκδοση απόφασης.

Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση.

2. Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα της περιοχής εις τριπλούν.

3. Σχεδιάγραμμα - κάτοψη του σταθμού εις τριπλούν.

4. Σχεδιάγραμμα - τομή του σταθμού εις τριπλούν.

5. Σχεδιάγραμμα της πρόσοψης του κτιρίου του σταθμού εις τριπλούν.

6. Τεχνική έκθεση για τις μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις εις τριπλούν.

7.  Έγκριση απότμισης πεζοδρομίου ή κυκλοφοριακής σύνδεσης, από την αρμόδια για την οδό Υπηρεσία.

8. Έγκριση περιβαλλοντικών όρων.

9.  Προϋπολογισμό της δαπάνης για την εγκατάσταση των συστημάτων του σταθμού.

10. Αποδεικτικό κατάθεσης στο ΤΕΕ ή Τράπεζα για τη νόμιμη αμοιβή μηχανικού για τη σύνταξη της μελέτης.

      Αποδεικτικό κατάθεσης των νόμιμων ποσοστών υπέρ ΤΣΜΕΔΕ και ΕΜΠ της αμοιβής μηχανικού.

      Αποδεικτικό Δημόσιου Ταμείου καταβολής φόρου επί της αμοιβής μηχανικού.

      Θεωρημένο πινάκιο αμοιβής (θεώρηση από ΤΕΕ ή Δ/νσεις Τεχνικών Υπηρεσιών).

11. Αυτοψία.

Νομικό πλαίσιο:

1. Π.Δ. 455/76.

2. Π.Δ. 326/91.

Κόστος:

Παράβολο τριάντα (30) ευρώ.
Χρόνος διεκπεραίωσης:

Δεκαπέντε (15) ημέρες.

Παραγόμενα έγγραφα: Άδεια ίδρυσης σταθμού αυτοκινήτων – πλυντηρίου αυτοκινήτων.
Χρόνος ισχύος: Ισχύει για τρία (3) χρόνια.
Αρμόδια Υπηρεσία:
  • Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Άρτας Περιφερειακή Οδός & Αράχθου, 471 00 Άρτα, τηλ: 26813 63601 | Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Θεσπρωτίας Π.Τσαλδάρη 18, 461 00 Ηγουμενίτσα, τηλ: 26653 60233 | Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Ιωαννίνων Δόμπολη 30, 453 32 Ιωάννινα, τηλ: 26510 85766, 26510 85760 | Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Πρέβεζας Συρράκου Ελαιώνας, 481 00 Πρέβεζα, τηλ: 26823 62800
Διαδικασίες:258

epsa2015

sharing2017

Νέες διαδικασίες

Δημοφιλείς διαδικασίες

Πρόσφατα ενημερωμένες