Πέμπτη, 20/06/2024
A- A A+
 
 
 

Αντιστοίχιση παλαιάς άδειας ηλεκτρολόγου με νέου τύπου άδεια

Περιγραφή:

Αίτηση υποβολής δικαιολογητικών με σκοπό την αντιστοίχιση της παλαιάς άδειας ηλεκτρολόγου με την νέου τύπου άδεια.

Τα βήματα για την διεκπεραίωση της διαδικασίας είναι τα εξής :

1. Κατάθεση αίτησης συνοδευόμενης από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

2. Έλεγχος πληρότητας υποβληθέντων δικαιολογητικών.

3. Έκδοση άδειας νέου τύπου.

Δικαιολογητικά:

1. Πρωτότυπη παλαιά άδεια.

2. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες.

3. Παράβολο.

(το προβλεπόμενο, ανάλογα με την ημερομηνία λήξης της άδειας που θα αντιστοιχηθεί)

10 €

100 €

200 €

400 €

- στον Ειδικό Τραπεζικό Λογαριασμό: ΝΕΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ή

 

EUROBANK αρ. λογαριασμού: 00260708900200442926

Δεν απαιτείται παράβολο για αντιστοίχιση παλαιάς άδειας βοηθού.

4. Για τις άδειες που έχει παρέλθει η ημερομηνία ισχύος τους:

Α) βεβαίωση προϋπηρεσίας 2 ετών από εργοδότη, αν πρόκειται για μισθωτό ή

Β) εφόσον πρόκειται για ελεύθερο επαγγελματία, αντίγραφα εκκαθαριστικών φορολ. δηλώσεων ή κατάσταση τιμολογίων η οποία για κάθε τιμολόγιο αναφέρει την ημερομηνία έκδοσης και τον αριθμό του τιμολογίου σχετικά με την παροχή υπηρεσιών.

Νομικό πλαίσιο:

α.  Οι διατάξειςτου Ν. 3982/2011 (ΑΔΑ 4ΑΣΡΦ-ΑΔ2).

β. Το Π.Δ. 108/2013 (ΦΕΚ 141/Α/12-06-2013).

γ. Η ΚΥΑ υπ. αριθ. οικ. 10574/661/ΦΓ9.6.4. (Β)/(ΦΕΚ 2190/Β/05-09-2013.                

Κόστος:

10 €

100 €

200 €

400 €

Χρόνος διεκπεραίωσης:

Εάν η αίτηση είναι ελλιπής, η Εκδούσα Αρχή ενημερώνει σχετικά και χωρίς καθυστέρηση τον ενδιαφερόμενο αιτούντα εντός 15 ημερών για την ανάγκη υποβολής συμπληρωματικών δικαιολογητικών.

Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, θεωρείται ότι η αίτηση του ενδιαφερομένου έχει γίνει σιωπηρώς δεκτή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν.3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α΄/3-5-2010).

Ο ενδιαφερόμενος στην προαναφερόμενη περίπτωση της σιωπηρής έγκρισης μπορεί να ζητήσει τη σχετική βεβαίωση από την Εκδούσα Αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του Ν.3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α΄/11.02.2004).

Στον αιτούντα, ο οποίος θεωρεί ότι η αίτησή του δεν γίνεται δεκτή χωρίς νόμιμη αιτία ή ότι η διοίκηση καθυστερεί αναιτιολόγητα, παρέχεται η δυνατότητα προσφυγής στην τακτική δικαιοσύνη κατά της πράξης ή της παράλειψης της διοικητικής αρχής προς την οποία έχει υποβληθεί η αίτησή του.

Παραγόμενα έγγραφα: Άδεια ηλεκτρολόγου.
Χρόνος ισχύος: Οκτώ (8) χρόνια.
Αρμόδια Υπηρεσία:
  • Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Άρτας Αμβρακίας 23, 471 00 'Αρτα τηλ: 26813 63111 | Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσπρωτίας Π.Τσαλδάρη 18, 461 00 Ηγουμενίτσα, τηλ: 26653 60173 | Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Ιωαννίνων Διοικητήριο Πλατεία Πύρρου 1, 452 21 Ιωάννινα, τηλ: 26513 64161, 26510 27967 | Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Πρέβεζας Σπηλιάδου 8, 481 00 Πρέβεζα, τηλ: 26823 60247
Παρατηρήσεις:

Η προϋπηρεσία υπολογίζεται σε ημερομίσθια ή σε μήνες. Ένας μήνας αντιστοιχεί σε 25 ημερομίσθια και ένα ημερομίσθιο αντιστοιχεί σε 8 ώρες εργασίας. Στις περιπτώσεις μερικής απασχόλησης, η προϋπηρεσία ανάγεται σε ημερομίσθια ή μήνες πλήρους απασχόλησης.

Επισημαίνεται ότι οι περιπτώσεις προϋπηρεσίας επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης ενώπιων δημόσιας αρχής  και στην περίπτωση αναγραφής ανακριβών ή ψευδών στοιχείων, η παράβαση τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα και του άρθρου 12 του Ν.3982/2011 αντίστοιχα.

1. Στη βεβαίωση προϋπηρεσίας του ενδιαφερομένου αναγράφονται τα στοιχεία του εργοδότη και του εποπτεύοντος αδειούχου, συμπεριλαμβανομένων του αριθμού της αδείας και της εκδούσας αρχής, τα στοιχεία του ενδιαφερομένου προσώπου, η διάρκεια της εκπαίδευσης (ακριβής χρόνος απασχόλησης σε ημερομίσθια), η ειδικότητα και η βαθμίδα στην οποία έχει ασκηθεί. Υπόδειγμα βεβαίωσης προϋπηρεσίας παρατίθεται στην τελευταία σελίδα.

Στην περίπτωση αυτή για τον προσδιορισμό του είδους και του χρόνου εργασίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικά στοιχεία τα βιβλιάρια ενσήμων των δημοσίων οργανισμών κοινωνικής ασφαλίσεως, καθώς και κάθε άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο προκύπτει η απασχόληση του ενδιαφερόμενου σε θέση εργασίας με το ίδιο ή συναφές αντικείμενο. Η αίτηση εξετάζεται από την αρμόδια εξεταστική επιτροπή της οικείας Περιφέρειας.

Διαδικασίες:258

epsa2015

sharing2017

Νέες διαδικασίες

Δημοφιλείς διαδικασίες

Πρόσφατα ενημερωμένες