Παρασκευή, 24/05/2024
A- A A+
 
 
 

Τοποθέτηση οπίσθιας υδραυλικής πόρτας

Περιγραφή:

Τα βήματα για την διεκπεραίωση της διαδικασίας είναι τα εξής:

1. Υποβολή δικαιολογητικών.

2. Έλεγχος δικαιολογητικών.

3. Νέα άδεια κυκλοφορίας.

Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση.

2. Μελέτη μηχανικού (περιγραφή, μέθοδος τοποθέτησης και στερέωσης, ανυψωτική ικανότητα, υπολογισμός αντοχών, υπολογισμός επιπτώσεων βαρών στους άξονες). 

3. Υπεύθυνη δήλωση του μηχανικού ή του υπευθύνου του συνεργείου περί σωστής εκτέλεσης των εργασιών της διασκευής.

4. Ζυγολόγιο.

5. Επιθεώρηση του οχήματος.

Νομικό πλαίσιο:

Αρ. πρωτ. 15536/961/13-06-06 έγγραφο ΥΠ.Υ.Μ.&Δ.

Κόστος:

Μηδέν (0).

Χρόνος διεκπεραίωσης:

Τρείς (3) ημέρες.

Αρμόδια Υπηρεσία:
  • Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Άρτας Περιφερειακή Οδός & Αράχθου, 471 00 Άρτα, τηλ: 26813 63601 | Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Θεσπρωτίας Π.Τσαλδάρη 18, 461 00 Ηγουμενίτσα, τηλ: 26653 60233 | Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Ιωαννίνων Δόμπολη 30, 453 32 Ιωάννινα, τηλ: 26510 85766, 26510 85760 | Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Πρέβεζας Συρράκου Ελαιώνας, 481 00 Πρέβεζα, τηλ: 26823 62800
Διαδικασίες:258

epsa2015

sharing2017

Νέες διαδικασίες

Δημοφιλείς διαδικασίες

Πρόσφατα ενημερωμένες