Παρασκευή, 24/05/2024
A- A A+
 
 
 

Άδεια λειτουργίας σταθμού αυτοκινήτων – πλυντηρίου αυτοκινήτων

Περιγραφή:

Τα βήματα για την διεκπεραίωση της διαδικασίας είναι τα εξής:

1. Υποβολή φακέλου.

2. Έλεγχος δικαιολογητικών.

3. Έκδοση απόφασης.

Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση.

2. Υπεύθυνη δήλωση των εκμεταλλευτών του σταθμού περί νομίμου δικαιώματος εκμετάλλευσης της εγκατάστασης.

3. Δήλωση επιβλεπόντων μηχανικών ότι η κατασκευή του σταθμού έγινε σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχεδιαγράμματα και τους τεχνικούς κανονισμούς.

4. Πιστοποιητικό πυρασφαλείας σύμφωνα με τους κανονισμούς στο οποίο αναγράφεται η διάρκεια ισχύος.

5. Άδεια οικοδομής.

6. Βεβαίωση του επιβλέποντος μηχανικού περί στάθμης εκπεμπόμενου θορύβου.

7. Αποδεικτικό πληρωμής ΤΕΕ, ΤΣΜΕΔΕ, για την επίβλεψη.

Νομικό πλαίσιο:

1. Π.Δ. 455/76.

2. Π.Δ. 326/91.

Κόστος:

-

Χρόνος διεκπεραίωσης:

Δεκαπέντε (15) ημέρες.

Παραγόμενα έγγραφα: Άδεια λειτουργίας σταθμού αυτοκινήτων – πλυντηρίου αυτοκινήτων.
Χρόνος ισχύος: Ισχύει για δέκα (10) χρόνια.
Αρμόδια Υπηρεσία:
  • Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Άρτας Περιφερειακή Οδός & Αράχθου, 471 00 Άρτα, τηλ: 26813 63601 | Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Θεσπρωτίας Π.Τσαλδάρη 18, 461 00 Ηγουμενίτσα, τηλ: 26653 60233 | Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Ιωαννίνων Δόμπολη 30, 453 32 Ιωάννινα, τηλ: 26510 85766, 26510 85760 | Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Πρέβεζας Συρράκου Ελαιώνας, 481 00 Πρέβεζα, τηλ: 26823 62800
Διαδικασίες:258

epsa2015

sharing2017

Νέες διαδικασίες

Δημοφιλείς διαδικασίες

Πρόσφατα ενημερωμένες