Πέμπτη, 30/11/2023
A- A A+
 
 
 

Άδεια λειτουργίας σχολής Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε

Περιγραφή:

Τα βήματα για την διεκπεραίωση της διαδικασίας είναι τα εξής:

1. Υποβολή φακέλου.

2. Έλεγχος δικαιολογητικών.

3. Έκδοση απόφασης.

Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση.

2. Κάτοψη των χώρων υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από μηχανικό.

3. Συμφωνητικό μίσθωσης του χώρου.

4.  Βεβαίωση οικείας Οικονομικής Εφορίας περί έναρξης της λειτουργίας της σχολής.

5. Ονομαστική κατάσταση του διδακτικού προσωπικού της σχολής με τα προσόντα τους και επικυρωμένα αντίγραφα των πτυχίων τους.

Νομικό πλαίσιο:

1. Υ.Α. 60740/1027/21-03-1995.

2. Υ.Α. 72572/2977/03-07-1997.

Κόστος:

-

Χρόνος διεκπεραίωσης:

Δεκαπέντε (15) ημέρες.

Παραγόμενα έγγραφα: Άδεια λειτουργίας σχολής Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε.
Χρόνος ισχύος: Αορίστης ισχύος.
Αρμόδια Υπηρεσία:
  • Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Άρτας Περιφερειακή Οδός & Αράχθου, 471 00 Άρτα, τηλ: 26813 63601 | Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Θεσπρωτίας Π.Τσαλδάρη 18, 461 00 Ηγουμενίτσα, τηλ: 26653 60233 | Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Ιωαννίνων Δόμπολη 30, 453 32 Ιωάννινα, τηλ: 26510 85766, 26510 85760 | Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Πρέβεζας Συρράκου Ελαιώνας, 481 00 Πρέβεζα, τηλ: 26823 62800
Διαδικασίες:258

epsa2015

sharing2017

Νέες διαδικασίες

Δημοφιλείς διαδικασίες

Πρόσφατα ενημερωμένες