Παρασκευή, 24/05/2024
A- A A+
 
 
 

Χορήγηση άδειας λειτουργίας συνεργείων επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων

Περιγραφή:

Τα βήματα για την διεκπεραίωση της διαδικασίας είναι τα εξής:

1. Υποβολή φακέλου.

2. Έλεγχος δικαιολογητικών.

3. Έκδοση απόφασης.

Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση (το παρόν έντυπο).

2. Δήλωση επιβλεπόντων μηχανικών ότι η κατασκευή του συνεργείου έγινε σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχεδιαγράμματα και τους τεχνικούς κανονισμούς.

3. Πιστοποιητικό πυρασφαλείας σύμφωνα με τους κανονισμούς στο οποίο αναγράφεται η διάρκεια ισχύος.

4. 'Αδεια οικοδομής ή Νομαρχιακή απόφαση. Εξαίρεση από κατεδάφιση ή άλλο στοιχείο που πιστοποιεί τη νομιμότητα του κτιρίου ή αναθεώρηση άδειας αν απαιτείται.

5. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο πτυχίου ή άδειας άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη αυτοκινήτων (του ενδιαφερόμενου ή του υπεύθυνου).

6. Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων σύμφωνα με την ΚΥΑ 69269/5387/1990.

7. Βεβαίωση ΚΕΚ υπεύθυνου τεχνίτη (μόνο για φανοποιεία-βαφεία).

8. Κυκλοφοριακή σύνδεση αρμόδιας υπηρεσίας του ΥΠΕΧΩΔΕ μόνο για συνεργεία επί Εθνικών Οδών.

9. Αποδεικτικό πληρωμής ΤΕΕ, ΤΣΜΕΔΕ, για την επίβλεψη.

Νομικό πλαίσιο:

1. Π.Δ 78/1998  (ΦΕΚ 34Α).

2. Π.Δ. 416/1991  (ΦΕΚ 152Α).

3. Π.Δ. 38/96  (ΦΕΚ 26Α).

Κόστος:

Μηδέν (0).

Χρόνος διεκπεραίωσης:

Δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή του πλήρους φακέλου.

Παραγόμενα έγγραφα: Άδειας λειτουργίας συνεργείου επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων.
Χρόνος ισχύος: Αόριστης ισχύος.
Διαδικασία ανανέωσης: Αντίστοιχα με τα υποβληθέντα της παραγράφου 9, όπου έχουν εφαρμογή.
Αρμόδια Υπηρεσία:
  • Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Άρτας Περιφερειακή Οδός & Αράχθου, 471 00 Άρτα, τηλ: 26813 63601 | Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Θεσπρωτίας Π.Τσαλδάρη 18, 461 00 Ηγουμενίτσα, τηλ: 26653 60233 | Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Ιωαννίνων Δόμπολη 30, 453 32 Ιωάννινα, τηλ: 26510 85766, 26510 85760 | Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Πρέβεζας Συρράκου Ελαιώνας, 481 00 Πρέβεζα, τηλ: 26823 62800
Σχετικά αρχεία: application/pdf Download
Διαδικασίες:258

epsa2015

sharing2017

Νέες διαδικασίες

Δημοφιλείς διαδικασίες

Πρόσφατα ενημερωμένες