Πέμπτη, 30/11/2023
A- A A+
 
 
 

Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος ραδιοτεχνίτη χωρίς εξετάσεις

Περιγραφή:

Τα βήματα για την διεκπεραίωση της διαδικασίας είναι τα εξής:

1. Υποβολή φακέλου.

2. Έλεγχος δικαιολογητικών.

3. Έκδοση άδειας.

Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση.

2. Επικυρωμένο αντίγραφο προβλεπόμενου διπλώματος ,πτυχίου ή απολυτηρίου.

3. Βεβαίωση προϋπηρεσίας (όπου απαιτείται).

4. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.

5. Τρεις (3) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας.

6. Υπεύθυνη δήλωση άρθρου 8 Ν.1599/86 του ενδιαφερόμενου ότι δεν υπόκειται στις στερήσεις του άρθρου 19 του Ν. 1763/88 από αμετάκλητη καταδίκη για ανυποταξία ή λιποταξία, καθώς και ότι δεν έχει καταθέσει παρόμοια δικαιολογητικά σε άλλη υπηρεσία της χώρας.

Νομικό πλαίσιο:

-

Κόστος:

Παράβολο χαρτοσήμου δεκαπέντε (15) ευρώ.

Χρόνος διεκπεραίωσης:

Ένας (1) μήνας.

Παραγόμενα έγγραφα: Άδεια άσκησης επαγγέλματος ραδιοτεχνίτη χωρίς εξετάσεις.
Αρμόδια Υπηρεσία:
  • Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Άρτας Περιφερειακή Οδός & Αράχθου, 471 00 Άρτα, τηλ: 26813 63601 | Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Θεσπρωτίας Π.Τσαλδάρη 18, 461 00 Ηγουμενίτσα, τηλ: 26653 60233 | Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Ιωαννίνων Δόμπολη 30, 453 32 Ιωάννινα, τηλ: 26510 85766, 26510 85760 | Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Πρέβεζας Συρράκου Ελαιώνας, 481 00 Πρέβεζα, τηλ: 26823 62800
Διαδικασίες:258

epsa2015

sharing2017

Νέες διαδικασίες

Δημοφιλείς διαδικασίες

Πρόσφατα ενημερωμένες