Πέμπτη, 30/11/2023
A- A A+
 
 
 

Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος ραδιοτεχνίτη κατόπιν εξετάσεων

Περιγραφή:

Τα βήματα για την διεκπεραίωση της διαδικασίας είναι τα εξής:

1. Υποβολή φακέλου.

2. Έλεγχος δικαιολογητικών.

3. Έκδοση άδειας.

Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση (το παρόν έντυπο).

2. Επικυρωμένο αντίγραφο προβλεπόμενου πτυχίου ή απολυτηρίου ή βεβαίωσης εργαστηρίου ελευθέρων επαγγελματικών σπουδών.

3. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.

4. Τρεις (3) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας (οι φωτογραφίες προσκομίζονται κατά την παραλαβή της άδειας).

Νομικό πλαίσιο:

-

Κόστος:

Παράβολο χαρτοσήμου δεκαπέντε (15) Ευρώ.

Χρόνος διεκπεραίωσης:

Ένας (1) μήνας από την έκδοση των αποτελεσμάτων.

Παραγόμενα έγγραφα: Άδειας άσκησης επαγγέλματος ραδιοτεχνίτη.
Αρμόδια Υπηρεσία:
  • Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Άρτας Περιφερειακή Οδός & Αράχθου, 471 00 Άρτα, τηλ: 26813 63601 | Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Θεσπρωτίας Π.Τσαλδάρη 18, 461 00 Ηγουμενίτσα, τηλ: 26653 60233 | Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Ιωαννίνων Δόμπολη 30, 453 32 Ιωάννινα, τηλ: 26510 85766, 26510 85760 | Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Πρέβεζας Συρράκου Ελαιώνας, 481 00 Πρέβεζα, τηλ: 26823 62800
Παρατηρήσεις:

Οι εξετάσεις διενεργούνται τρεις φορές το χρόνο κατά το Α' 15ημερό των μηνών Μαρτίου, Ιουλίου και Νοεμβρίου.
● Οι εξετάσεις προκηρύσσονται ένα (1) μήνα πριν από την ημερομηνία της διεξαγωγής τους.
● Η υποβολή των δικαιολογητικών αρχίζει από την ημερομηνία της προκήρυξης των εξετάσεων και λήγει 15 ημέρες πριν από τη διενέργειά τους.

Σχετικά αρχεία: application/pdf Download
Διαδικασίες:258

epsa2015

sharing2017

Νέες διαδικασίες

Δημοφιλείς διαδικασίες

Πρόσφατα ενημερωμένες