Παρασκευή, 24/05/2024
A- A A+
 
 
 

Άδεια ίδρυσης Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.

Περιγραφή:

Τα βήματα για την διεκπεραίωση της διαδικασίας είναι τα εξής:

1. Υποβολή φακέλου.

2. Έλεγχος δικαιολογητικών.

3. Έκδοση απόφασης.

Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση.

2. Υ.Δ. εκμεταλλευτή περί νομίμου δικαιώματος χρήσης.

3.  Καταστατικό.

4. Υ.Δ. περί μη απαγορεύσεων των παρ. 1, 2 του αρθ. 34 του Ν.2963 (φυσικά πρόσωπα, εταιρίες, συνεταιρισμοί, κ.λ.π. κατά περίπτωση).

5. Τοπογραφικό (x3).

6. Βεβαίωση πολεοδομίας περί χρήσης (εάν δεν είναι θεωρημένο το τοπογραφικό).

7. Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης (για τα εκτός σχεδίου).

8.  Παράβολα.

9.  Αναλυτική τεχνική περιγραφή των κτιρίων και περιγραφή της κυκλοφορίας των οχημάτων (x3).

10.  Σχέδιο γενικής διάταξης ΚΤΕΟ (1:200 ή 1:500).

11.  Κατόψεις των κτιρίων με τα μηχανήματα και τομές.

12. Τεχνική περιγραφή των Η/Μ (x3) (ηλεκτρολογικά, ύδρευση/αποχέτευση, εξαερισμός).

13.  Η/Μ μελέτες και σχέδια του κτιρίου ελέγχων (ηλεκτρολογικά, αποχέτευση, φωτισμός, εξαερισμός).

14.  Μελέτη μέτρησης στάθμης θορύβου για δίκυκλα (μηχανήματα, διαδικασία) (x3).

15. Αυτοψία.

Νομικό πλαίσιο:

 1. Ν.2963/2001.

 2. Υ.Α. 48597/5875/07-09-2009.

 3. Υ.Α. 7265/957/14-02-2011.

Κόστος:

1.  Για έλεγχο επιβατηγών, μοτοσικλετών και φορτηγών: €12.000.

2.  Για έλεγχο επιβατηγών και φορτηγών: €10.000.

3.   Για έλεγχο επιβατηγών και μοτοσικλετών: €6.000.

4. Για έλεγχο μοτοσικλετών και φορτηγών: €8.000.

5.  Για έλεγχο επιβατηγών μόνο: €5.000.

6.  Για έλεγχο μοτοσικλετών μόνο: €2.500.

7.   Για έλεγχο φορτηγών μόνο: €7.500.

Χρόνος διεκπεραίωσης:

Δύο (2) μήνες.

Παραγόμενα έγγραφα: Άδεια ίδρυσης Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.
Χρόνος ισχύος: Ισχύει για δύο (2) χρόνια. Μπορεί να παραταθεί για άλλα δύο χρόνια.
Αρμόδια Υπηρεσία:
  • Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Άρτας Περιφερειακή Οδός & Αράχθου, 471 00 Άρτα, τηλ: 26813 63601 | Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Θεσπρωτίας Π.Τσαλδάρη 18, 461 00 Ηγουμενίτσα, τηλ: 26653 60233 | Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Ιωαννίνων Δόμπολη 30, 453 32 Ιωάννινα, τηλ: 26510 85766, 26510 85760 | Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Πρέβεζας Συρράκου Ελαιώνας, 481 00 Πρέβεζα, τηλ: 26823 62800
Ετικέτες: άδεια , Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.
Διαδικασίες:258

epsa2015

sharing2017

Νέες διαδικασίες

Δημοφιλείς διαδικασίες

Πρόσφατα ενημερωμένες