Παρασκευή, 24/05/2024
A- A A+
 
 
 

Διασκευή φορτηγού (προσθήκη – αφαίρεση άξονα)

Περιγραφή:

Τα βήματα για την διεκπεραίωση της διαδικασίας είναι τα εξής:

1. Υποβολή δικαιολογητικών.

2. Έλεγχος δικαιολογητικών.

3. Νέα άδεια κυκλοφορίας.

Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση.

2. Υπεύθυνη δήλωση του μηχανικού περί σωστής εκτέλεσης των εργασιών της διασκευής.

3. Υπεύθυνη δήλωση του μηχανικού περί των χρησιμοποιηθέντων υλικών.

4. Υπεύθυνη δήλωση του υπευθύνου του συνεργείου περί σωστής τοποθέτησης.

5. Τεχνική περιγραφή της διασκευής.

6. Τεχνικό υπόμνημα.

7. Πίνακας εξαρτημάτων.

8. Μελέτη αντοχής του πλαισίου και του συστήματος ανάρτησης και πέδησης.

9. Διάγραμμα καμπτικών ροπών και διατμητικών δυνάμεων.

10. Σχέδιο του διασκευασμένου οχήματος.

11. Έντυποι κατάλογοι – προσπέκτους των υλικών της διασκευής.

12. Άδεια λειτουργίας του συνεργείου εγκατάστασης.

Νομικό πλαίσιο:

ΣΤ/20270/1973.

Κόστος:

Μηδέν (0).

Χρόνος διεκπεραίωσης:

Πέντε (5) ημέρες.

Αρμόδια Υπηρεσία:
  • Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Άρτας Περιφερειακή Οδός & Αράχθου, 471 00 Άρτα, τηλ: 26813 63601 | Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Θεσπρωτίας Π.Τσαλδάρη 18, 461 00 Ηγουμενίτσα, τηλ: 26653 60233 | Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Ιωαννίνων Δόμπολη 30, 453 32 Ιωάννινα, τηλ: 26510 85766, 26510 85760 | Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Πρέβεζας Συρράκου Ελαιώνας, 481 00 Πρέβεζα, τηλ: 26823 62800
Ετικέτες: άξονας , φορτηγό
Διαδικασίες:258

epsa2015

sharing2017

Νέες διαδικασίες

Δημοφιλείς διαδικασίες

Πρόσφατα ενημερωμένες