Σάββατο, 25/06/2022
A- A A+
 
 
 

Xορήγηση άδειας εγκατάστασης μονάδων διαχείρησης ζωικών υποπροϊόντων

Περιγραφή:

Τα βήματα για την διεκπεραίωση της διαδικασίας είναι τα εξής :

1. Αίτηση και κατάθεση φακέλου.

2. Έλεγχος πληρότητας φακέλου.

3. Προώθηση αίτησης στην τριμελή γνωμοδοτική επιτροπή.

4. Έκθεση-εισήγηση της τριμελούς γνωμοδοτικής επιτροπής στον Περιφερειάρχη.

5. Γνωστοποίηση στον αιτούντα-Ενημέρωση στο Γραφείο Διαχείρησης Ζωικών Αποβλήτων.

Δικαιολογητικά:

1. Όταν ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο, επίσημο αντίγραφο του καταστατικού του, της έγκρισης του από την αρμόδια αρχή ή δικαστήριο και της νόμιμης εκπροσώπησής του.

2. Τοπογραφικό διάγραμμα της περιοχής σε κλίμακα 1/10.000 έως 1/5.000 και γενικό σχεδιάγραμμα του οικοπέδου (κάτοψη), όπου αποτυπώνονται οι μονάδες που λειτουργούν, το είδος τους και η  ύπαρξη οικισμών.

3. Τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1/1.000 έως 1/500, με αποτύπωση των εγκαταστάσεων, των ορίων τους, καθώς και του δικτύου αποχέτευσης των υγρών αποβλήτων.

4. Σχεδιάγραμμα, σε κλίμακα 1/300 έως 1/100 ανάλογα με το μέγεθος των χώρων, με λεπτομερή απεικόνιση και περιγραφή των χώρων.

5. Πίνακα απαρίθμησης και περιγραφής του τεχνικού εξοπλισμού, των ειδικών συσκευών και οργάνων της μονάδας, με αποτύπωση της διάταξης του εξοπλισμού στον χώρο.

Νομικό πλαίσιο:

ΠΔ 79/2007 , Άρθρα 3, 5, 6.

Κόστος:

Μηδέν (0).

Χρόνος διεκπεραίωσης:

Έως τρείς (3) μήνες.

Παραγόμενα έγγραφα: Άδεια εγκατάστασης μονάδων διαχείρησης ζωικών υποπροϊόντων.
Χρόνος ισχύος: Εφάπαξ εκτός αν κριθεί απαραίτητη η αναστολή της άδειας.
Διαδικασία ανανέωσης: Υποβολή αίτησης στην περίπτωση αναστολή της άδειας.
Αρμόδια Υπηρεσία:
  • Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Άρτας Φλέμινγκ 6, 471 00 Άρτα, τηλ: 26813 64401 | Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Θεσπρωτίας Π.Τσαλδάρη 18, 461 00 Ηγουμενίτσα, τηλ: 26653 60164 | Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Ιωαννίνων Διοικητήριο Πλατεία Πύρρου 1, 45 221 Ιωάννινα, τηλ: 26513 64109 | Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Πρέβεζας Λ. Ειρήνης 65, 481 00 Πρέβεζα, τηλ: 26820 22307
Διαδικασίες:258

epsa2015

sharing2017

Νέες διαδικασίες

Δημοφιλείς διαδικασίες

Πρόσφατα ενημερωμένες