Σάββατο, 02/12/2023
A- A A+
 
 
 

Καταχώρηση εμπόρου στο μητρώο εμπόρων

Δικαιολογητικά:

Ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει και υποβάλλει στην υπηρεσία το έντυπο αίτησης & δήλωσης καταχώρησης εμπόρου στο μητρώο, το οποίο παραλαμβάνει από την υπηρεσία.

Συνημμένα υποβάλλει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Αντίγραφο της δήλωσης εγγραφής στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Περιφέρειας όπου βρίσκεται η έδρα και η διεύθυνσή του.

2. Αντίγραφο της  δήλωσης έναρξης επαγγέλματος στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) μετά του αριθμού φορολογικού μητρώου.

3. Αντίγραφο του οικείου καταστατικού (όπως έχει τροποποιηθεί τελευταία), θεωρημένο από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, Δικαστήριο ή Αρμόδια Αρχή εάν πρόκειται για εταιρεία ή συνεταιρισμό.

Νομικό πλαίσιο:

Π.Δ.: 308/2000  άρθρο 13.

Κόστος:

Μηδέν (0).

Χρόνος διεκπεραίωσης:

Άμεσα μια (1) εβδομάδα.

Παραγόμενα έγγραφα: Καταχώρηση εμπόρου στο μητρώο εμπόρων.
Χρόνος ισχύος: Πέντε (5) χρόνια.
Διαδικασία ανανέωσης: Υποβολή αίτησης.
Αρμόδια Υπηρεσία:
  • Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Άρτας Φλέμινγκ 6, 471 00 Άρτα, τηλ: 26813 64401 | Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Θεσπρωτίας Π.Τσαλδάρη 18, 461 00 Ηγουμενίτσα, τηλ: 26653 60164 | Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Ιωαννίνων Διοικητήριο Πλατεία Πύρρου 1, 45 221 Ιωάννινα, τηλ: 26513 64109 | Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Πρέβεζας Λ. Ειρήνης 65, 481 00 Πρέβεζα, τηλ: 26820 22307
Σχετικά αρχεία: application/pdf Download
Διαδικασίες:258

epsa2015

sharing2017

Νέες διαδικασίες

Δημοφιλείς διαδικασίες

Πρόσφατα ενημερωμένες