Ο ιστότοπος υποστηρίζει ηχητική ανάγνωση του περιεχομένου, απλά επιλέξτε το κείμενο προς ανάγνωση και κάντε κλικ στο εικονίδιο με το ηχείο   Κάντε κλικ για να ακούσετε το επισημασμένο κείμενο Ο ιστότοπος υποστηρίζει ηχητική ανάγνωση του περιεχομένου, απλά επιλέξτε το κείμενο προς ανάγνωση και κάντε κλικ στο εικονίδιο με το ηχείο
Τρίτη, 26/01/2021
A- A A+
 
 
 

Χορήγηση αποσπάσματος Τοπογραφικού Διαγράμματος

Περιγραφή:

Από το επικυρωμένο Τοπογραφικό Διάγραμμα (δηλ. χάρτη) Διανομής γης (είτε Αγροκτήματος κάποιας περιοχής, είτε κάποιου Συνοικισμού ή Συμπληρωματικής Διανομής ή και Αναδασμού) χορηγείται "Απόσπασμα" στο οποίο φαίνεται ο κτηματολογικός αριθμός του τεμαχίου που ενδιαφέρει τον πολίτη, το εμβαδόν του, το είδος εδάφους / χρήσης και το όνομα του κληρούχου ή του ιδιοκτήτη, όπως καταγράφηκαν στους Κτηματολογικούς Πίνακες της αντίστοιχης Διανομής Γης κατά το χρόνο επικύρωσής της.

Στο ίδιο απόσπασμα, αναγράφονται επιπλέον και πληροφορίες για κάθε όμορο κλήρο ή ιδιοκτησία (δηλ. τα ίδια ως ανωτέρω στοιχεία όπως αριθμός γειτονικού τεμαχίου, είδος εδάφους και όνομα ιδιοκτήτη ή κληρούχου κατά το χρόνο επικύρωσης της Διανομής.)

Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση. Ο/Η Αιτών-ούσα (κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης) είναι απαραίτητο να γνωρίζει το όνομα της Διανομής ή του Συνοικισμού ή του Αναδασμού όπου βρίσκεται το τεμάχιο για το οποίο ενδιαφέρεται, καθώς επίσης να γνωρίζει είτε τον κτηματολογικό αριθμό του τεμαχίου, είτε ονοματεπώνυμο κληρούχου ή ιδιοκτήτη κατά το χρόνο κύρωσης του Τοπογραφικού Διαγράμματος και κτηματολογικού Πίνακα Διανομής ή Αναδασμού ή έστω να μπορεί να εντοπίσει επί των κυρωμένων Τοπογραφικών Διαγραμμάτων (δηλ. χαρτών) τον κλήρο ή την ιδιοκτησία για την οποία ζητούνται στοιχεία.

2. Αποδεικτικό βεβαίωσης πληρωμής των ανταποδοτικών τελών. Χορηγείται από τη Διεύθυνση Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου και προσκομίζεται από τον ενδιαφερόμενο κατά τη διαδικασία παραλαβής της αίτησης.

Νομικό πλαίσιο:

Η υπ. αριθμ. 33020/3062/08-051979 Απόφαση Υπ. Γεωργίας.

Κόστος:

1. Χορήγηση Αποσπάσματος σε σελίδα μεγέθους Α4: ένα (1) ευρώ.

2. Χορήγηση Αποσπάσματος σε σελίδα μεγέθους Α3: ένα ευρώ και πενήντα λεπτά (1,5).

Χρόνος διεκπεραίωσης:

Από δύο (2) έως δέκα (10) ημέρες, αναλόγως του φόρτου εργασίας και των ανηλεμμένων υποχρεώσεων της Υπηρεσίας.

Παραγόμενα έγγραφα: Χορήγηση Αποσπάσματος Τοπογραφικού Διαγράμματος.
Χρόνος ισχύος: Τα στοιχεία του χορηγούμενου εγγράφου- απάντησης δεν μεταβάλλονται πλην περίπτωσης εμφυλοχωρήσαντος λάθους και διόρθωσής του.
Διαδικασία ανανέωσης: Δεν απαιτείται.
Αρμόδια Υπηρεσία:
  • Δ/νση Πολιτικής Γης (έδρα) Διοικητήριο Πλατεία Πύρρου 1, 45 221 Ιωάννινα, τηλ: 26513 64124, 26513 64125 | Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Άρτας Φλέμινγκ 6, 471 00 Άρτα, τηλ: 26813 64401 | Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Θεσπρωτίας, Π.Τσαλδάρη 18, 461 00 Ηγουμενίτσα, τηλ: 26653 60164 | Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Πρέβεζας Λ. Ειρήνης 65, 481 00 Πρέβεζα, τηλ: 26820 22307

Γενικές Διευθύνσεις

Διαδικασίες:263

epsa2015

sharing2017

Νέες διαδικασίες

Δημοφιλείς διαδικασίες

Πρόσφατα ενημερωμένες

Κάντε κλικ για να ακούσετε το επισημασμένο κείμενο