Δευτέρα, 15/08/2022
A- A A+
 
 
 

Χορήγηση άδειας λειτουργίας μονάδων διαχείρησης ζωικών υποπροϊόντων

Περιγραφή:

Τα βήματα για την διεκπεραίωση της διαδικασίας είναι τα εξής :

1. Αίτηση και κατάθεση φακέλου.

2. Έλεγχος πληρότητας φακέλου.

3. Προώθηση αίτησης στην τριμελή γνωμοδοτική επιτροπή.

4. Εξέταση της αίτησης από την τριμελή γνωμοδοτική επιτροπή.

5. Επιτόπιος έλεγχος.

6. Έκθεση-εισήγηση της τριμελούς γνωμοδοτικής επιτροπής στον Περιφερειάρχη.

7. Έκδοση απόφασης Περιφερειάρχη.

8. Ενημέρωση Γραφείου Διαχείρησης Ζωικών Υποπροϊόντων.

9. Έκδοση ειδικού κωδικού αριθμού έγκρισης από το Γ.Δ.Ζ.Α.

10. Λειτουργία της μονάδας.

Δικαιολογητικά:

1. Η έκθεση αυτοψίας του άρθρου 7 παρ. 4 του Π.Δ. 211/2006.

2. Άδεια λειτουργίας από την αρμόδια Δ/νση Ανάπτυξης.

3. Άδεια διαχείρισης στερεών αποβλήτων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

4. Άδεια διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

5. Ο μηχανισμός ελέγχου των υγειονομικών κινδύνων, που βασίζεται στον εντοπισμό και στη εφαρμογή μεθόδων παρακολούθησης των κρίσιμων σημείων ελέγχου (HACCP).

6. Το πρόγραμμα καθαρισμού και απολύμανσης των εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού και των οχημάτων.

7. Τα μέτρα για τον αποκλεισμό της εισόδου των πτηνών και τεκμηριωμένο πρόγραμμα καταπολέμησης των τρωκτικών, των εντόμων ή άλλων παρασίτων.

8 Εάν πρόκειται για μονάδα που παράγει αποκλειστικά ζωοτροφές για ζώα που δεν συντηρούνται, παχύνονται ή εκτρέφονται για την παραγωγή τροφίμων, σχετική έγκριση από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, όπως αυτή προβλέπεται στην Κ.Υ.Α για τα μέτρα εφαρμογής του κανονισμού 1234/2003/ΕΚ της Επιτροπής, μετά από επιτόπιο έλεγχο και εισήγηση του επόπτη ελέγχου κυκλοφορίας ζωοτροφών.

Νομικό πλαίσιο:

ΠΔ 79/2007 , Άρθρα 3, 5, 6.

Κόστος:

Μηδέν (0).

Χρόνος διεκπεραίωσης:

Έως τρείς (3) μήνες.

Παραγόμενα έγγραφα: Χορήγηση άδειας λειτουργίας μονάδων διαχείρησης ζωικών υποπροϊόντων.
Χρόνος ισχύος: Εφάπαξ χορήγηση εκτός αν κριθεί απαρραίτητα η αναστολή της άδειας.
Διαδικασία ανανέωσης: Υποβολή αίτησης.
Αρμόδια Υπηρεσία:
  • Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Άρτας Φλέμινγκ 6, 471 00 Άρτα, τηλ: 26813 64401 | Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Θεσπρωτίας Π.Τσαλδάρη 18, 461 00 Ηγουμενίτσα, τηλ: 26653 60164 | Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Ιωαννίνων Διοικητήριο Πλατεία Πύρρου 1, 45 221 Ιωάννινα, τηλ: 26513 64109 | Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Πρέβεζας Λ. Ειρήνης 65, 481 00 Πρέβεζα, τηλ: 26820 22307
Σχετικά αρχεία: application/pdf Download
Διαδικασίες:258

epsa2015

sharing2017

Νέες διαδικασίες

Δημοφιλείς διαδικασίες

Πρόσφατα ενημερωμένες