Κυριακή, 01/08/2021
A- A A+
 
 
 

Χορήγηση άδειας μεταφορέα ζώντων ζώων τύπου I (έως 8 ώρες)

Περιγραφή:

Τα βήματα για την διεκπεραίωση της διαδικασίας είναι τα εξής:

1. Αυτοψία από την αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία.

2. Χορήγηση ή όχι κωδικού αριθμού.

Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση (χορηγείται από την Υπηρεσία).

2. Αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος.

3. Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου ότι δεν έχει υποβάλλει αίτηση σε άλλο κράτος – μέλος της Ε.Ε.

4. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδηγού.

Νομικό πλαίσιο:

1) Κανονισμός 1/2005 «Προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά και συναφείς δραστηριότητες και τροποποίηση των οδηγιών 64/432/ΕΟΚ και 93/119/ΕΚ και του Καν. ΕΚ. 1255/1997.

2) ΚΥΑ 314754/2009 «Λήψη των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών  1/2005 και 1255/1997, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Κόστος:

Μηδέν (0).

Χρόνος διεκπεραίωσης:

Δεκαπέντε (15) μέρες.

Παραγόμενα έγγραφα: Άδεια μεταφορέα ζώντων ζώων τύπου 1 (έως 8 ώρες).
Χρόνος ισχύος: Πέντε (5) χρόνια.
Διαδικασία ανανέωσης: Υποβολή αίτησης.
Αρμόδια Υπηρεσία:
  • Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Άρτας Φλέμινγκ 6, 471 00 Άρτα, τηλ: 26813 64401 | Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Θεσπρωτίας Π.Τσαλδάρη 18, 461 00 Ηγουμενίτσα, τηλ: 26653 60164 | Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Ιωαννίνων Διοικητήριο Πλατεία Πύρρου 1, 45 221 Ιωάννινα, τηλ: 26513 64109 | Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Πρέβεζας Λ. Ειρήνης 65, 481 00 Πρέβεζα, τηλ: 26820 22307
Σχετικά αρχεία: application/zip Download

epsa2015

sharing2017

Νέες διαδικασίες

Δημοφιλείς διαδικασίες

Πρόσφατα ενημερωμένες