Σάββατο, 25/06/2022
A- A A+
 
 
 

Χορήγηση άδειας εκτροφής - αναπαραγωγής σκύλων

Περιγραφή:

Υποβολή αίτησης προκειμένου να ενημερωθεί η Υπηρεσία για την έναρξη λειτουργίας του καταστήματος

 

Για τη χορήγηση άδειας εκτροφής και αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς καθώς και άδεια εκπαιδευτή σκύλων αναμένονται συμπληρωματικές πληροφορίες για την αδειοδότηση βάση του άρθρου 46 Ν.4235/2014 (Α’32) όπως τροποποίησε το άρθρο 6 του Ν.4039/2012 (Α’15) που θα καθορίζονται ,με σχετική Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι ειδικοί όροι και προϋποθέσεις, που πρέπει να πληρούν οι χώροι εκτροφής ,αναπαραγωγής εμπορίας και εκπαίδευσης των ζώων συντροφιάς ως προς τις εγκαταστάσεις, τους χώρους διαμονής ή παραμονής των ζώων, τις συνθήκες ευζωίας και τον αναγκαίο εξοπλισμό ως ανά είδος ζώου, η αρμόδια αρχή ελέγχου και οι κυρώσεις καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα

Δικαιολογητικά:

Α) Για την άδεια ίδρυσης:

1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου.

2. Τεχνική μελέτη για την κτιριακή εγκατάσταση.

3. Χρηματικό παράβολο υπέρ Δημοσίου.

Β) Για την άδεια λειτουργίας:

1. Άδεια ίδρυσης.

2. Υπεύθυνη δήλωση κτηνιάτρου ότι αναλαμβάνει την υγειονομική επίβλεψη και εποπτεία του ενδιαιτήματος.

3. Τοπογραφικό διάγραμμα με κατόψεις των εγκαταστάσεων και του οικοπέδου με κλίμακα 1:100.

4. Έκθεση περιγραφική του εξοπλισμού.

Νομικό πλαίσιο:

1) Νόμος υπ’αριθμ.604/77(ΦΕΚ 163 Α) Περί ιδρύσεως και λειτουργίας ιδιωτικών ιατρείων, κλινικών και ενδιαιτημάτων ζώων.

2) Π.Δ 463/1978(ΦΕΚ 96 Α) Περί των όρων και προϋποθέσεων.

Κόστος:

Μηδέν (0).

Χρόνος διεκπεραίωσης:

Δεκαπέντε (15) μέρες.

Παραγόμενα έγγραφα: Άδεια εκτροφής - αναπαραγωγής σκύλων.
Χρόνος ισχύος: Πέντε (5) χρόνια.
Διαδικασία ανανέωσης: Υποβολή αίτησης.
Αρμόδια Υπηρεσία:
 • Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Άρτας Φλέμινγκ 6, 471 00 Άρτα, τηλ: 26813 64401 | Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Θεσπρωτίας Π.Τσαλδάρη 18, 461 00 Ηγουμενίτσα, τηλ: 26653 60164 | Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Ιωαννίνων Διοικητήριο Πλατεία Πύρρου 1, 45 221 Ιωάννινα, τηλ: 26513 64109 | Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Πρέβεζας Λ. Ειρήνης 65, 481 00 Πρέβεζα, τηλ: 26820 22307
Παρατηρήσεις:

Προϋποθέσεις για τους χώρους:

1. Το οίκημα (ειδικό ανεξάρτητο κτίριο) πρέπει να βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλης, σε απόσταση τουλάχιστον 100 μέτρων από την πλησιέστερη οικία.

2. Πρέπει να περιλαμβάνει τους παρακάτω χώρους:

α) Γραφείο διοίκησης και διαχείρισης.

β) Αίθουσα προσωπικού.

γ) Αποθήκη τροφών και υλικού.

δ) Αίθουσα παρασκευής ή προετοιμασίας της τροφής των ζώων με τα σχετικά σκεύη και είδη εστίασης των ζώων έως και πλυντηρίου αυτών.

ε) Αίθουσα απομόνωσης ασθενών ζώων.

στ) Ατομική αίθουσα διαμονής φιλοξενούμενων σκύλων.

ζ) Αίθουσα διαμονής φιλοξενούμενων γατών και λοιπών ειδών ζώων.

η) Ατομικό προαύλιο άσκησης σκύλων.

θ) Εγκαταστάσεις παροχής θερμού-ψυχρού νερού αφοδευτηρίου.

Οι χώροι α-ε πρέπει να έχουν συνολική επιφάνεια τουλάχιστον 60 τ.μ. και οι χώροι στις περιπτώσεις στ και ζ να έχουν επιφάνεια ανάλογη με τον αριθμό των φιλοξενούμενων ζώων, έχοντας υπόψη ότι για κάθε σκύλο απαιτείται ξεχωριστός χώρος φιλοξενίας και άσκησης με ελάχιστες διαστάσεις 2μ μήκος×2μ πλάτος×2μ ύψος. Οι χώροι πρέπει να είναι απαλλαγμένοι από υγρασία, να εξαερίζονται καλά και να εξασφαλίζουν την προστασία των ζώων από δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

3. Πρέπει να είναι επανδρωμένα τουλάχιστον από ένα διοικητικό υπεύθυνο και έναν υπεύθυνο κτηνίατρο και από έναν κατάλληλο σταβλίτη.

4. Πρέπει να είναι εξοπλισμένα με τα απαραίτητα όργανα, εργαλεία και σκεύη.

5. Να τηρούνται τα παρακάτω βιβλία:

α) Βιβλίο επιθεωρήσεων

β) Βιβλία καταχώρησης διαγιγνωσκομένων μεταδοτικών νοσημάτων υποχρεωτικής δήλωσης.

γ) Βιβλίο πραγματοποιούμενων εμβολιασμών.

δ) Βιβλίο απολυμάνσεων.

ε) Βιβλίο υγιεινής κατάστασης εισερχόμενων και εξερχόμενων ζώων.

 ΕΠΙΠΛΕΟΝ (Ν. 3170/2003):

 1. Οι σκύλοι να διαμένουν σε χώρους κατάλληλους όσον αφορά τα υλικά κατασκευής τους, τις διαστάσεις τους, ανάλογα με τον αριθμό των σκύλων που φιλοξενούνται, τη θερμοκρασία, το φωτισμό, τον αερισμό και την καθαριότητά τους και να υπάρχουν χώροι για την εξάσκησή τους.
 2. Να χορηγείται στους σκύλους κατάλληλη και επαρκής ποσότητα τροφής, νερού, στρωμνής και να παρέχεται δυνατότητα άσκησης.
 3. Να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα για τον έλεγχο και την παρεμπόδιση της εξάπλωσης των ασθενειών μεταξύ των σκύλων.
 4. Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των σκύλων σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλων φυσικών κινδύνων.
 5. Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή μεταφορά των σκύλων από και προς την εγκατάσταση εκτροφής.
 6. Να μην γονιμοποιούνται οι θηλυκοί σκύλοι πριν από το πρώτο και μετά το ένατο έτος της ηλικίας τους.
 7. Να μην γονιμοποιούνται οι θηλυκοί σκύλοι πριν από το δεύτερο οιστρικό κύκλο και πάντως πριν την παρέλευση εννέα μηνών μετά τον τελευταίο τοκετό.
 8. Να τηρούνται βιβλιάρια υγείας των σκύλων, στα οποία θα καταγράφονται οι εμβολιασμοί τους και οι κτηνιατρικές εξετάσεις και πράξεις στις οποίες υποβάλλονται.
 9. Να τηρούνται στις εγκαταστάσεις εκτροφής μητρώα για κάθε θηλυκό σκύλο αναπαραγωγής και να είναι διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή για έλεγχο από την αρμόδια αρχή.
 10. Δεν επιτρέπεται να επιλέγονται για αναπαραγωγή σκύλοι που τα ανατομικά και φυσιολογικά χαρακτηριστικά ή τα χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς τους μπορεί να αποδειχτούν βλαβερά για την υγεία και την ευζωία του θηλυκού αναπαραγωγικού σκύλου και των απογόνων του.
 11. Δεν επιτρέπεται η πώληση σκύλων με ηλικία μικρότερη των επτά εβδομάδων. Οι προς πώληση σκύλοι φέρουν υποχρεωτικά σήμανση και είναι καταγραμμένοι. 
Ετικέτες: άδεια , εκτροφή , σκύλοι
Διαδικασίες:258

epsa2015

sharing2017

Νέες διαδικασίες

Δημοφιλείς διαδικασίες

Πρόσφατα ενημερωμένες